I. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PORODNÍ ASISTENCE

OKRUHY PŘEDNÁŠEK

  1. Porodní asistence – nemocniční péče

  2. Porodní asistence – komunitní péče

  3. Otazníky kolem domácího porodu

  4. Porodní péče v Centru porodní asistence

  5. Týmová/​Multidisciplinární komunikace na pracovišti

  6. Zkušenosti ze světa

  7. Covid-19, těhotenství a porod, péče o novorozence

 

HARMONOGRAM PROGRAMU – přesný program bude zveřejněn 20.4.2022

pátek 13. 5. 2022   Simulační centrum LF MU

12.30 – 18.00  Registrace

13.00 – 14.00  Workshop

14.00 – 14.15  Coffee break- přestávka

14.15 – 15.15  Workshop

15.15 – 15.30  Coffee break- přestávka

15.30 – 16.30  Workshop

16.30 – 16.45  Coffee break- přestávka

16.45 – 17.45  Workshop

 

pátek 13. 5. 2022  Ústav zdravotnických věd

16.00 – 18.00  Workshop  vedený zahraniční lektorkou Jolanda Liebregts, MSc.

                        Měkké/netechnické dovednosti porodní asistentky

sobota 14. 5. 2022  Kampus Masarykovy univerzity

08.00 – 17.15  Registrace, prohlídka výstavy firem

08.30 – 09.00  Slavnostní zahájení

09.00 – 17.00  Odborný program

09.00 – 10.40  1. blok přednášek    1h 40m

10.40 – 11.00  Coffee break- přestávka

11.00 – 12.40  2. blok přednášek    1h 40m

12.40 – 13.40  Oběd

13.40 – 15.20  3. blok přednášek     1h 40m

15.20 – 15.40  Coffee break- přestávka

15.40 – 17.00  4. blok přednášek     1h 20m

17.00               Závěr konference

WORKSHOPY

Porodní asistentky si musí umět poradit v jakékoliv nečekané situaci.

Nácvik a trénování získaných dovedností nás posune k efektivnímu řešení problémů, posílí naše kompetence, zvýší pracovní sebevědomí, zefektivnit záchranu života a zlepší týmovou spolupráci.

„Pojďme si to zkusit“

Pátek 13. 5. 2022  13.00 – 17.45   

CENA 1.200,-    od 23.4.2022 1.500,-  ZA VŠECHNY 4 WORKSHOPY

Místo: Simulační centrum LF MU, Kamenice 3, 625 00 Brno

1. Poruchy mechanismu porodu  

MUDr. Petr Janků, Ph.D., GPK FN Brno

Mgr. Kristýna Hrachovinová, GPK FN Brno

Definice poruch mechanismu porodu. Klasifikace, způsob vyšetření během porodu, UTZ ve druhé době porodní, praktický nácvik řešení nepostupujícího porodu.

2. Dystokie ramen u porodu

doc. MUDr. Lukáš Hruban Ph.D., GPK FN Brno

Bc. Pavla Nagy, GPK FN Brno

Teoretická část: definice, incidence, příčiny, rizikové faktory, komplikace, terapie, doporučené postupy

Praktická část: nácvik řešení dystokie ramen na simulátoru

3. Ošetřování porodního poranění 

MUDr. Libor Viktora, GPK FN Brno

Bc. Zuzana Veselá, GPK FN Brno

Klasifikace porodního poranění, techniky ošetření, praktický nácvik sutury na modelu.

4. ABCDE: Nácvik časné a efektivní resuscitace v porodní asistenci    

Mgr. Juraj Ovčík RN., ORIM  II FN Brno

Mgr. Markéta Zemanová, GPK FN Brno

Cílem workshopu je posílení resuscitačních kompetencí a dovedností. Použití přístupu ABCDE pro včasné rozpoznání a řešení život zachraňujících intervencí.

Nácvik dovedností, které přispívají k úspěšnému zvládnutí resuscitace u těhotné ženy a novorozence. Jejich specifikace od resuscitace dospělého člověka a dítěte.

Pochopení principu: Řetězec přežití „Řetěz je jen tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek“

Pátek 13. 5. 2022  16.00 – 18.00

Místo: Ústav zdravotnických věd, Porodní asistence, Komenského č. 2, ve 3. patře, Brno

Měkké/netechnické dovednosti porodní asistentky – komunikace, sdělování a předávání informací

týmový lídr  Jolanda Liebregts, MSc.

Simultánní překlad Petra Ann Kovarčíková

Cílem workshopu je poznání a zlepšení klíčových měkkých a dalších dovedností pro zlepšení kvality péče v porodní asistenci.

Obsah kurzu je zaměřen na identifikaci klíčových dovedností členů týmu zlepšující kvalitu péče vycházející z holandského modelu multidispicplinárního nácviku krizových situací.

Jolanda Liebregts, MSc. Komunitní porodní asistentka v současné době pracující na rozvoji organizace porodní péče v Holandsku zlepšující výsledky péče, což je také téma její doktorské práce.

V minulosti pracovala jako regionální manažerka pro KNOV.

Pátek 13. 05. 2022
12:30 - 17:45

Pokračování / opakování ve dnech:
Sobota 14. května 2022 - 08:00

Simulační centrum LF MU - Kamenice 3, 625 00 Brno
Ústav zdravotnických věd - Komenského č. 2, ve 3. patře, Brno
Kampus Masarykovy univerzity - Kamenice 753/5, 625 00 Brno

Cena: REGISTRAČNÍ POPLATKY
Úhrada do 22.4.2022 / Úhrada od 23.4.2022

sobota 14. 5. 2022 – konference 900 Kč / 1.200 Kč

WORKSHOPY pátek 13. 5. 2022
1.200 Kč / 1.500 Kč

WORKSHOP Jolanda Liebregts, MSc. / pátek 13. 5. 2022
600 Kč / 800 Kč


Součástí registračního poplatku je vstup na odborný program, konferenční materiály, občerstvení o přestávkách.


Přednášející / Lektor(ka): viz program

Organizátor: PhDr. Miloslava Kameníková
vedoucí Centra porodní asistence

doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.
přednosta Gynekologicko - porodnické kliniky FN Brno a LF MU

BOS. org s. r. o.
www.konference-porodni-asistence.cz