Krizová intervence v praxi 1

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní povědomí o principech krizové intervence a zvýšit tak jejich kompetence při práci s klienty v krizi. Dále seznámit účastníky se základní strukturou intervenční komunikace s klientem v krizi a postup si nacvičit. Je postaven na příkladech z praxe. Kurz účastníkům pomůže zvědomit si vlastní limity a hranice a práci s nimi a využívat techniky práce se sebou.

Na tento základní kurz navazuje Krizová intervence 2, která rozšiřuje témata práce s náročnými projevy klientů jako je agrese, panika, mlčení, pasivita či manipulace, suicidální tendence, a to jak objasněním jednotlivých náročných projevů a pak především širším prostorem pro nácvik vedení rozhovorů v modelových situacích.

Akreditace:
Krizová intervence v praxi I., MPSV č. A2021/0827-SP/PC/PP
Základy krizové intervence (webinář), DVPP č.j. MSMT-14033/2021-1-588
Krizová intervence, DVPP č.j. MSMT- 8601/2019-2-429

Pondělí 21. 02. 2022
09:00 - 16:00

Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Délka kurzu: 7 hod.

Cena: Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč (pro studenty-samoplátce)


Přednášející / Lektor(ka): Mgr.Lenka Ottová
https://cepsys.cz/nas-tym/mgr-lenka-ottova/
Organizátor: Centrum psychologických služeb
www.cepsys.cz