Kurz Perinatální paliativní péče 13.-15.10.2022

PROGRAM KURZU

Úvod do perinatální paliativní péče, komu je určena
Komunikace v paliativní péči
Trajektorie perinatální paliativní péče, perinatální hospic
Péče o sebe
Etické rozhodování v neonatologii
Neonatální paliativní péče
Podpora a péče o rodinu
Plánování v perinatální paliativní péči
Perinatální paliativní péče – úmrtí před narozením
Sdělování nepříznivé zprávy
Loučení, rituály a truchlení
Zavádění perinatální paliativní péče

Čtvrtek 13. 10. 2022
08:30 - 16:30

Pokračování / opakování ve dnech:
Pátek 14. října 2022 - 09:00
Sobota 15. října 2022 - 09:00
Klimentská 50, Praha 1

mapa

Délka kurzu: 21 hod.

Cena: 6.600,-Kč
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a má charakter postgraduálního
vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního
vzdělávání.
Číslo akreditace: 0004/16/2006, číslo akce 104543. Rozsah 21 vyučovacích hodin, počet kreditů –
18. Vzdělávací akce je registrovaná ČAS pod číslem ČAS/410/2021. Maximální povolená absence je 3,5 hod po domluvě s lektory.

Přednášející / Lektor(ka): MUDr. Jan Hálek, Ph.D., Jana Rellová, DiS.
členové Sekce dětské paliativní péče ČSMP ČLS JEP

Odborným garantem akce je prim. MUDr. Mahulena Exnerová, Nemocnice Hořovice.
Organizátor: Kurz pořádá Institut Pallium spolu se Sekcí dětské paliativní péče České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP (za finanční podpory Výboru Dobré vůle Olgy Havlové)
www.pallium.cz