Paliativní péče pro sociální pracovníky 1.-2.6.2022

Kompetence sociálního pracovníka v paliativní péči představíme v rovinách hodnot, dovedností a schopností. V kurzu se zaměřujeme na dovednosti jako jsou pokročilé komunikační schopnosti, vnímání protichůdných zájmů, sestavení reálného plánu péče a kritické hodnocení výsledků výzkumu.

Program

1. den
9:00 – 16:00
Úvod do kurzu
Kompetence sociálního pracovníka v paliativní péči 1.-5.
Kompetence sociálního pracovníka v paliativní péči 6.-10.
Výzkum
Modulace prožívání ztráty
2. den
8: 00 – 15:00
Sebepéče
Komunikační teorie
Rodinná konference
Práce se zármutkem a péče o pozůstalé
Závěr kurzu

Středa 01. 06. 2022
09:00 - 16:00

Pokračování / opakování ve dnech:
Čtvrtek 2. června 2022 - 08:00

Praha

Cena: Cena: 3 900 Kč za osobu (cena je osvobozena od DPH, cena zahrnuje občerstvení, které si tímto hradí sám účastník kurzu)


Přednášející / Lektor(ka): Mgr. Karolína Vlčková
Výzkumná pracovnice Centra paliativní péče, posluchačka doktorského programu Lékařská psychologie na 1. LF UK. Vystudovala psychologii a sociální práci, pracovala na několika výzkumných projektech v Národním ústavu duševního zdraví, zabývá se paliativní péčí u seniorů a osob s demencí. Koordinovala validizační studii české verze dotazníku IPOS.

Bc. et Bc. Viera Ivanovová
Koordinátorka vzdělávání Centra paliativní péče, lektorka, zdravotní sestra a sociální pracovnice. V letech 1998 – 2017 pracovala v Oblastní charitě Hradec Králové. Má praktické zkušenosti se zaváděním paliativní péče do ošetřovatelského procesu a s budováním paliativního týmu. Je absolventkou stipendijního programu Avast pro paliativní péči.

PhDr. Martin Loučka, Ph.D.
Ředitel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK. Pracuje jako psycholog dětského podpůrného týmu ve FN Motol. Paliativní péči studoval v doktorském programu na Lancaster University v Anglii, jako stipendista Fulbrightovy komise působil na Icahn School of Medicine v New Yorku. Absolvoval dlouhodobou stáž na VU Medical Center v Amsterdamu, kurz práce s komplikovaným zármutkem na Columbia University v New Yorku a komplexní výcvik v gestalt terapii v Institutu Dialog. Je vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Za svou práci na rozvoji paliativní péče získal řadu ocenění. Absolvoval kurz pro lektory komunikace od společnosti VitalTalk, program Palliative Care Education and Practice na Harvard Medical School a v roce 2019 získal stipendium nadačního fondu Abakus pro lídry v paliativní péči.

Organizátor: Centrum paliativní péče
https://paliativnicentrum.cz/