Právo a paliativní péče 23.-24.6.2022

Paliativní péče otevírá prostor specifickým právním tématům. Účastníci kurzu se seznámí se současnou právní úpravou v oblasti paliativní medicíny, budou analyzovat kontroverzní otázky vyvolávající právní nejistotu a společně se zamyslí, jakým způsobem lze situacím právní nejistoty předcházet.

Témata, kterým se bude kurz věnovat:

 • práva pacienta
 • souhlas, revers, odvolání souhlasu
 • zástupné rozhodování (dospělý a dětský pacient, pacient s omezenou svéprávností)
 • detenční řízení
 • dříve vyslovené přání
 • plán péče a vedení zdravotnické dokumentace
 • provádění pitev, nakládání s tělem po smrti pacienta
 • nezahájení a ukončení přístrojové podpory, DNR
 • paliativní sedace
 • umělá hydratace a výživa
 • role soudu v rozhodování

Teoretická výuka bude hojně doplněna analýzou kazuistik, včetně kazuistik z pracovišť jednotlivých účastníků kurzu.

 

Čtvrtek 23. 06. 2022
09:00 - 16:00

Pokračování / opakování ve dnech:
Pátek 24. června 2022 - 09:00

Vzdělávací centrum Cesty domů, Heleny Kočvarové 1583/1, Praha 4 – Michle

mapa

Cena: 6.300,- Kč (v ceně kurzu je oběd a občerstvení)

Přednášející / Lektor(ka): JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf je advokátkou specializující se na zdravotnické právo se zvláštním zájmem o právní otázky související s poskytováním péče v závěru života a smrtí. O těchto otázkách přednáší na lékařských fakultách, odborných konferencích nebo v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů. Je autorkou publikace Právo a péče v závěru života – Rozhodování na pomezí intenzivní medicíny a paliativní péče, spoluautorkou publikace Paliativní medicína pro praxi, Průvodce pro (nejen) nově vznikající mobilní hospice nebo Komentáře k zákonu o zdravotních službách.

Organizátor: Cesta domů
https://www.cestadomu.cz/