Archiv kurzů a seminářů

PERINATÁLNÍ PALIATIVNÍ PÉČE

E-learning kurz od International Children's Palliative Care Network pro zdravotníky a další pracovníky v pomáhajících profesích, kteří se podílejí na poskytování péče nejmenším dětem a jejich rodinám.
KOMPLIKOVANÉ TRUCHLENÍ – JAK MU PŘEDCHÁZET A JAK JEJ ROZPOZNAT? – WEBINÁŘ CESTY DOMŮ pro odbornou veřejnost

Jednodenní
Webinář je určený odborníkům, kteří se ve své profesi setkávají s pozůstalými a vedou s nimi podpůrné či terapeutické rozhovory. Kurz je akreditovaný MPSV.

PROČ A JAK MLUVIT S DĚTMI O UMÍRÁNÍ A SMRTI – WEBINÁŘ CESTY DOMŮ pro širokou veřejnost

Jednodenní
Online beseda: Děti mívají mnoho otázek, na některé z nich se nám velmi těžko odpovídá. Vždy se ale vyplatí před otázkami neuhýbat, snažit se dětem přiměřeně k jejich věku odpovídat a nezatajovat informace.


“KOHO SE DOVOLÁM V ÚDOLÍ STÍNŮ” (Etický rámec zdravotních a sociálních služeb poskytovaných v souvislosti s perinatální ztrátou.)

Jednodenní
Obsahem webináře je diskuse nad principy doprovázení lidí zasažených perinatální ztrátou ve zdravotním i sociálním kontextu. Budeme spolu mluvit o etickém rámci doprovázení i o potřebách jednotlivých aktérů - nejen pacientek, ale také zdravotníků. Cílem je posílení k porozumění toho, co se děje kolem nás a v nás. Toto poznání a zvědomění následně vede ke zvýšení kvality péče a je prevencí vyhoření pomáhajících profesí. Představíme také služby návazné péče a podpory, které zdravotníci mohou využít v kontaktu s rodinami nebo pro svoje vlastní opečování/opečování týmu.Doprovázení umírajících v různém kulturním prostředí – webinář

Jednodenní
Na webináři naleznete odpovědi na tyto otázky: Jak ovlivňuje kulturní prostředí pacienta jeho potřeby v posledních týdnech života? Jaký vliv může mít střet různých kultur na komunikaci? Na co si dávat pozor, jak vycházet vstříc potřebám a zachovávat důstojnost konkrétního člověka a jeho rodiny?


Narativní práce s umírajícími osobami

Jednodenní
Jednodenní kurz pro ty, kteří jsou v profesionálním nebo osobním kontaktu s ne­léčitelně nemocnými a umírajícími a jejich blízkými a chtějí se inspirovat k novým způsobům práce s těmito lidmi.

Role etického poradce u perinatální ztráty

Jednodenní
Webinář určený všem odborníkům, kteří se během své praxe setkávají s perinatální ztrátou, nabízí možnost zastavit se u tématu, jak může etický poradce poskytnout podporu rodinám při perinatální ztrátě.

ESPERO pro sestry

Vícedenní
3.-5. května 2021 Jedinečný prakticky zaměřený kurz komunikačních dovedností, který sestry připravuje na složité situace v komunikaci s pacienty se závažnou nemocí, s jejich rodinami, ale i s lékaři a dalšími spolupracovníky.ESPERO – intenzivní kurz komunikace závažných správ

Vícedenní
Cílem kurzu je představit evidence-based doporučené postupy pro komunikaci závažných zpráv, ale hlavně umožnit procvičení konkrétních technik a získání zpětné vazby pro každého účastníka. Tato odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16. Rozsah - 3 dny.


Řekni mi – jak mluvit o hodnotách a preferencích v závěru života? – webinář

Cílem webináře je představit konverzační karetní hru Řekni mi a její využití v praxi zdravotních a sociálních služeb i mimo ni.Seminář „Perinatální ztráta“

pro porodní asistentky, studující programu Porodní asistence a všechny, kdo mají o tuto problematiku zájem.

Perinatální ztráta – Jak být rodičům oporou a (zároveň) nevyhořet

Jednodenní
Komplexní vhled do problematiky perinatální ztráty a pomoci jim profesně i lidsky náročnou situaci zvládnout. Workshop je určen pro lékaře, porodní asistentky, všeobecné sestry, mediky a studenty VŠ, duly a další pomáhající profese.


Kurz perinatální paliativní péče

Vícedenní
Unikátní třídenní kurz je určen všem zájemcům o problematiku perinatální paliativní péče, nejen lékařům, sestrám, sociálním pracovníků, psychologům a dalším zdravotnickým i nezdravotnickým profesím.

Právo a paliativní péče

Dvoudenní kurz je určen zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům, kteří se ve své praxi setkávají s právními otázkami souvisejícími s poskytováním péče v závěru života. Kurz je koncipován jako interaktivní se zapojením účastníků do průběhu.

Webinář: Možnosti podpory při perinatální ztrátě – role krizového interventa, supervizora a terapeuta

Webinář určený sociálním pracovníkům, zdravotním sestrám a dalším odborníkům, kteří se během své praxe setkávají s perinatální ztrátou

Webinář: Centrum provázení v porodnici – okamžitá podpora rodinám po narození dítěte se závažnou diagnózou

Webinář určený sociálním pracovníkům, zdravotním sestrám a dalším odborníkům, kteří se během své praxe setkávají s perinatální ztrátou.

Krizová intervence v praxi 1

Kurz je pro všechny, kteří se dostávají do kontaktu s klienty v náročných životních situacích – lékaře, zdravotní sestry, pedagogy, psychology, sociální pracovníky, pracovníky v přímé obslužné péči, osobní asistenty apod. Zároveň je kurz přínosný i pro širokou veřejnost.

Proč a jak mluvit s dětmi o umírání a smrti?

Děti pokládají mnoho otázek, na některé z nich se velmi těžko odpovídá. Vždy se ale vyplatí před otázkami neuhýbat, snažit se dětem přiměřeně k jejich věku odpovídat a nezatajovat informace. Zveme na seminář určený rodičům, pedagogům i všem dalším zájemcům.

Webinář Ekonomické výhody integrace specializované paliativní péče

S blížícím se závěrem života vzrůstají náklady na zdravotní péči a intenzita medicínských intervencí. Dle zahraničních studií vyplývá, že integrace specializované paliativní péče v domácím prostředí i v nemocnici zlepšuje nejen kvalitu života, ale je i ekonomicky výhodná. Ve střední a východní Evropě je takových ekonomických studií velmi málo a jejich závěry nejsou jednoznačné. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady proto provedla srovnání ekonomické zátěže terminální fáze se zapojením paliativního týmu a bez něj. Webinář nabídne přehled výsledků v kontextu zahraničních dat.

Kurz základů leadershipu (nejen) v paliativní péči

Cílem kurzu je vybavit účastníky základními praktickými dovednostmi, které potřebuje každý, kdo vede multidisciplinární tým a chce, aby se jeho tým rozvíjel. Rozvoj specializované paliativní péče a implementace paliativního přístupu v nemocnici, v komunitě, případně v jiné organizaci (agentura domácí péče, domov pro seniory) je nelehký úkol. Je spojený s prosazováním změny, koordinací spolupracovníků a schopností vyjednávání v rámci organizace i s důležitými hráči mimo organizaci. Nabízený kurz pomůže pečovat o váš tým i o sebe a vybaví vás praktickými dovednostmi, které vám ulehčí dosažení vašich osobních i týmových cílů.

Kurz – doprovázení umírajících

Cílem semináře je porozumění a kompetentní zvládání situace umírajícího klienta. Seminář je určen především pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům sociálních služeb a fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči.

ESPERO pro lékaře – intenzivní kurz komunikace závažných zpráv 20.-22.4.2022

ESPERO je v naší zemi zcela unikátní kurz komunikačních dovedností, který lékaře připravuje na ty nejtěžší momenty - sdělování nepříznivé diagnózy, ukončování léčby, péči v závěru života a silné emoce s těmito situacemi spojené. Kurz probíhá pod záštitou České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a pod garancí České onkologické společnosti ČLS JEP.

PRAKTICKÝ ULTRAZVUKOVÝ KURZ – podrobné hodnocení morfologie plodu a vyšetření v gynekologii

Ideální příležitost přiučit se, zopakovat si vědomosti a klást otázky přímo během vyšetření. Náplň kurzu: ukázky vyšetřování v praxi, konzultace nálezů a další management.

Multikulturní setkání: O posledních věcech člověka – křesťanství

První ze šesti plánovaných multikulturních setkání. Beseda o všudypřítomné a zároveň vytěsněné smrti, důležitosti truchlení a různorodosti rituálů rozloučení – tentokrát v křesťanském prostředí.

Kurz Perinatální paliativní péče 5.-7.5.2022

Unikátní třídenní kurz je určen všem zájemcům o problematiku perinatální paliativní péče, nejen lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům a dalším zdravotnickým i nezdravotnickým profesím.

Komunikace: řeč těla

Během setkání se přesvědčíte o významu signálů, které vysílá v interakci s ostatními naše tělo. Jak řekl Paul Watzlawick: "nelze nekomunikovat": to, co si myslíme, a jaké emoce prožíváme se promítá do fyzických projevů, postojů a gest. Během dne se utvrdíte v interpretaci intuitivně vnímaných signálů řeči těla ostatních na základě zvědomění svých vlastních komunikačních vzorců. Naučíte se "číst" v pozicích a gestech partnerů v komunikaci a využít svých znalostí pro úspěšnou a efektivní komunikaci. Určeno pro: všechny zdravotnické prcovníky i pro nezdravotníky, kteří pracují ve zdravotnictví.

Kardiotokografie pro porodní asistentky

Základy diagnostiky nitroděložní hypoxie plodu, praktický výcvik hodnocení kardiotokogramů, analýza jednotlivých případů – kazuistiky, teoretické ověření znalostí, hodnocení praktických dovedností popisem zkušebních kardiotokogramů.

Psychoterapeutický podvečer – Ztráty v kontextu rodičovství

Seminář představí možnosti podpory rodinám, které přišli o dítě v těhotenství, při porodu nebo bezprostředně po něm. Dotkne se role krizových interventů, zdravotníků a psychoterapeutů a toho, jaké nástroje tyto profese používají.

Výcvik komplexní krizové intervence

Výcvik komplexní krizové intervence v pomáhajících profesích připraví absolventa na aplikaci krizové intervence v sociálních službách. Výcvik zahrnuje mimo jiné i přípravu pro sociální služby telefonická krizová pomoc, krizová pomoc a intervenční centra. Výcvik připravuje pro všechny typy krizové intervence, tj. krizovou intervenci tváří v tvář, telefonickou krizovou intervenci a krizovou intervenci poskytovanou prostřednictvím internetu. V rámci výcviku jsou účastníci seznámeni s odbornými tématy krizové intervence se zaměřením na jednotlivé cílové skupiny sociálních služeb. Ve výcviku jsou zařazeny bloky teoretického výkladu a praktických nácviků technik krizové intervence. Nedílnou součástí kurzu je také sebepéče krizového interventa a její praktický nácvik.

I. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PORODNÍ ASISTENCE

MOTTO KONFERENCE: „Pro ženy, pro sebe, hlavně společně!“ Akce je určena pro porodní asistentky, všeobecné sestry se specializací v gynekologii a porodnictví, neonatologie, záchranáře, lékaře a studenty.

Webinář: Praktický průvodce rozšíření péče o děti a jejich rodiny v již zavedeném fungujícím hospici

Pro péči o dětské pacienty a jejich rodiny v domácím hospici je důležité mít znalosti v lékařském i ošetřovatelském oboru pro dětské pacienty. Ze zkušeností víme, že to samotné k dobrému nastavení péče o tuto cílovou skupinu nestačí. Péče o děti budí respekt, obavy a nejistotu. Současně ale může oslovit nové dárce. Příručka Děti v péči domácího hospice je průvodce, který vedoucí pracovníky a ředitele hospice provede oblastmi, o kterých je dobré přemýšlet ještě před zahájením péče o děti, nebo ve chvíli, kdy si řeknete, že svou službu chcete mít dostupnou, udržitelnou a kvalitní nejen pro dospělé, ale i pro děti a jejich rodiny. Autoři Jitka Kosíková, Jiří Krejčí a Lucia Brinzanik vám na webináři představí strukturu příručky, jak s ní pracovat a budou připraveni na vaše dotazy.


Webinář: Ultrasonografie v paliativní perinatální a neonatální péči

Zveme vás na webinář určený lékařům, zdravotním sestrám, sociálním pracovníkům a dalším odborníkům, kteří se během své praxe setkávají s perinatální ztrátou. Webinář o roli paliativní a neonatální péče v případech, kdy ultrasonografické vyšetření odhalí u těhotných žen anomálie limitující přežití plodu. Součástí plánu péče pro období do konce těhotenství, způsob vedení porodu a rozsah poporodní péče bývá vždy i plán paliativní perinatální a neonatální péče.

Konference perinatální paliativní péče

Představíme koncepční model perinatální paliativní péče v českém zdravotnictví a její standardy. Přineseme mnoho nástrojů a praktických materiálů k okamžitému využití v praxi.

Webinář – Zdravotnická dokumentace a povinná mlčenlivost

Povinnosti poskytovatele při vedení zdravotnické dokumentace podle zákona o zdravotních službách. Zákon 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Vyhláška 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Povinnost vést zdravotnickou dokumentaci a ochrana osobních údajů. Povinný obsah zdravotnické dokumentace. Zdravotnická dokumentace a zajištění návaznosti péče. Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování kopií (pacient, pozůstalí atd.). Povinná mlčenlivost a výjimky z ní (oznamovací trestné činy, sociálně-právní ochrana dětí atd.). Právní odpovědnost při nesprávně vedené zdravotnické dokumentaci, dokumentace jako důkazní prostředek v soudním řízení.

Zásadní rozhovory a konfrontační dovednosti 26.-27.5.2022

Ve dvoudenním setkání budete mít možnost se věnovat tématu zásadních rozhovorů – resp. tedy komunikace, které sami přikládáme důležitost. Po základním teoretickém přehledu problematiky budete mít v rámci workshopu možnost ujistit se ve správné volbě taktiky vedení pro Vás důležitých rozhovorů. Dotknete se i tématu konfliktních situací a konfrontací a jejich úspěšného zvládání. Po tomto setkání jistě zaznamenáte pozitivní změny v komunikaci v oblasti Vašeho profesního i osobního působení. Určeno pro: všechny zdravotnické pracovníky i pro nezdravotníky, kteří pracují ve zdravotnictví.

Paliativní péče pro sociální pracovníky 1.-2.6.2022

Dvoudenní kurz je určen sociálním pracovníkům a obsahuje jak teoretické tak i praktické bloky. Přináší ucelený pohled na kompetence sociálních pracovníků v paliativní péči dle Evropské asociace paliativní péče (EAPC). Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rozsahu šestnácti vyučovacích hodin.

POROD multioborová konference

U příležitosti 110. výročí založení dnešní Fakultní nemocnice Ostrava a 20. výročí Gynekologicko-porodnické kliniky v areálu v Ostravě Porubě Vás zveme na konferenci „POROD 2022“. Je našim přáním uspořádat tak trochu jiné setkání. Zatímco většina porodnických konferencí se zabývá patologickými stavy a jejich řešením, informuje o nejnovějších poznatcích v oblasti závažných klinických jednotek a často mívá oddělenou část pro lékaře a porodní asistentky, my chceme uspořádat společné setkání zainteresovaných profesních skupin na téma NORMÁLNÍHO PORODU A JEHO PODPORY. Zveme proto nejen lékaře a porodní asistentky, ale i ostatní zdravotníky, zejména fyzioterapeuty.

Dětská paliativní péče v sociálních službách

Seminář pořádaný Výborem dobré vůle - Nadací Olgy Havlové ve spolupráci s Institutem Pallium.

Paliativní péče

Kurz je určen zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům jeho cílem je představit principy paliativní péče se specifickým zaměřením na oblast sociálních služeb. Tento kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rozsahu osmi vyučovacích hodin.

Webinář: Role laické pomoci a svépomocných skupin při perinatální ztrátě

Svépomocné skupiny nabízí prostor ženám s osobní zkušeností s perinatální ztrátou k bezpečnému sdílení, naslouchání a vzájemné podpoře. Martina Hráská a Helena Peterlíková představí svépomocné skupiny, které založily a podílí se na jejich chodu. Lenka Blažejová prostřednictvím Deníku "Mému miminku" ukáže tvořivé způsoby, jak se se ztrátou vyrovnat a projít zármutkem.

ESPERO pro lékaře – intenzivní kurz komunikace závažných zpráv 22.-24.6.2022

ESPERO je v naší zemi zcela unikátní kurz komunikačních dovedností, který lékaře připravuje na ty nejtěžší momenty - sdělování nepříznivé diagnózy, ukončování léčby, péči v závěru života a silné emoce s těmito situacemi spojené. Kurz probíhá pod záštitou České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a pod garancí České onkologické společnosti ČLS JEP.

Právo a paliativní péče 23.-24.6.2022

Dvoudenní kurz s lektorkou JUDr. Barborou Steinlauf je určen zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům, kteří se ve své praxi setkávají s právními otázkami souvisejícími s poskytováním péče v závěru života. Kurz je koncipován jako interaktivní se zapojením účastníků do průběhu. Účastníci se seznámí se současnou právní úpravou v oblasti paliativní medicíny, budou analyzovat kontroverzní otázky vyvolávající právní nejistotu a společně se zamyslí, jakým způsobem lze situacím právní nejistoty předcházet. Teoretickou výuku doplní analýza kazuistik, včetně kazuistik účastníků.

Zamlklé těhotenství a spontánní potrat z pohledu porodní asistentky

Díky časné ultrazvukové diagnostice těhotenství se v dnešní době stále častěji setkáváme s diagnózou zamlklé těhotenství. Ženy jsou pak zpravidla odeslány k chirurgickému ukončení těhotenství. Je toto však jedinou možností vhodnou pro všechny ženy? Jaká péče je poskytována ženám v této situaci v zahraničí? Jaké mají ženy možnosti u nás? Co obnáší spontánní potrat? Jak ženy podpořit v této náročné situaci ztráty dítěte? Jakou péči žena potřebuje po potratu? Jak napomoci jejímu tělu i duši vyrovnat se se ztrátou a přijmout a uzavřít tuto životní zkušenost? Jak můžeme ženu připravit a provázet dalším těhotenstvím po ztrátě?

Webinář: To nejlepší z konference EAPC 2022

V květnu proběhl online formou 12. ročník Světového výzkumného kongresu Evropské asociace paliativní péče. Výběr toho nejzajímavějšího z konference EAPC pro vás na webinář připravil výzkumný tým Centra paliativní péče, jehož členové se profilují v nejrůznějších oblastech lidského bádání od medicíny přes psychologii až po sociologii.

Multikulturní setkání: O posledních věcech člověka – judaismus

Druhé ze šesti multikulturních setkání o všudypřítomné a zároveň vytěsněné smrti, důležitosti truchlení a různorodosti rituálů rozloučení – tentokrát se členy židovského pohřebního bratrstva Chevra Kadiša.

Osobnostní rozvoj. Jak používat svoji osobní sílu a naplnit tak svůj nejvyšší potenciál. Archetypy

První část letního dvoudílného kurzu se bude věnovat tématům jako sebepojetí, sebevědomí, ztotožnění se s profesními a sociálními rolemi, archetypy a jejich propisování do každodenního života. Náplní kurzu budou rovněž témata, související s otázkami: Jak se zvnitřnit? Jak využít svůj potenciál a poslání na maximum? Jak se zorientovat a stát při sobě v dobách nejistých a proměnlivých? Jak rozumět světu? Jak být úspěšný ve své profesi? Jak se vymezit vůči nesmyslu a jak budovat spravedlivé férové prostředí? Témata se budou prolínat a navazovat na sebe s tématy z druhé části kurzu, který proběhne pod názvem Charisma, víra v sebe, pozitivní vnitřní nastavení, a to 5.8.2022.

ELNEC Core – Základní kurz pro zdravotní sestry (třídenní)

Vícedenní
ELNEC (End Of Life Nursing Education Consortium) Core je intenzivní třídenní kurz, který se nese v duchu sestry sestrám, ale absolvovat ho mohou všechny profese multidisciplinárního týmu. Jedná se o kurz s mezinárodní licencí pro všeobecné sestry pracující s pacienty v konečné fázi života. Kurz vznikl v roce 2000 v USA, odkud se rozšířil i do České republiky.


XXIII. SETKÁNÍ CLUBU JEP na téma KOMUNIKACE S PACIENTY: Co dělají lékaři špatně?

Body k diskusi: sdělování špatné prognózy, konflikty s rodiči dětí, vynucování si vyšetření a léčby ze strany pacienta, psychosomatický pacient, konflikt alternativní a vědecké medicíny, odmítání očkování, poučení ze stížností

Konference Telemedicína v paliativní péči

TÉMATA: Etické, legislativní a ekonomické aspekty poskytování telemedicínských služeb v paliativní péči / Psychologická, sociální a spirituální podpora paliativních pacientů / Telemedicína v období Covidu / Akceptace informačních a komunikačních technologií u paliativních pacientů / Zkušenosti s telemedicínou v paliativní péčí ve světě

Aromaterapie v paliativní péči – webinář

Aromaterapie je vhodná a oblíbená komplementární metoda v paliativní péči. Jejím záměrem je především ulevit a zlepšit stávající kvalitu života. Webinář ukáže, jaké výhody a možnosti přináší právě do paliativní péče. Dozvíte se, jak aromatické látky působí na fyzickou i psychickou stránku člověka a v jakých situacích je s úspěchem můžeme využívat. Nesmíme zapomenout také na pečující personál, rodinu a blízké osoby. I zde hraje aromaterapie důležitou roli v eliminaci stresu, vyčerpání, únavy; ulevuje při smutku, pocitu osamění a při ztrátě blízké osoby.

Dotkni se nebe – duchovní putování rodičů, kteří přišli o dítě 15.-18.9.2022

Od roku 2017 Dítě v srdci pravidelně pořádá poutě pro rodiče, sourozence, prarodiče, tety a strýčky dětí, které odešly do nebe, a pro ty, kteří se nějakým způsobem v životě setkali se smrtí miminka. Letos zve na Horu Matky Boží v Králíkách již po šesté na Pouť rodičů, kteří přišli o dítě, tentokrát s přídomkem Dotkni se nebe.

Workshop Perinatální ztráta – Jak být rodičům oporou a (zároveň) nevyhořet

Cílem workshopu je nabídnout účastníkům komplexní vhled do problematiky perinatální ztráty a pomoci jim profesně i lidsky náročnou situaci zvládnout. Workshop je určen pro lékaře, porodní asistentky, všeobecné sestry, mediky a studenty VŠ, duly a další pomáhající profese.

XIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PALIATIVNÍ MEDICÍNY 24.-25.9.2022

Milé kolegyně, milí kolegové, jako každý rok pro Vás připravujeme celostátní konferenci a těšíme se, že se s Vámi setkáme v Ostravě. ‍MUDr. Ondřej Kopecký, předseda ČSPM ČLS JEP

O posledních věcech člověka: zvyky a rituály Romů

Třetí ze šesti plánovaných multikulturních setkání umožní povídat si o všudypřítomné a zároveň vytěsněné smrti, důležitosti truchlení a různorodosti rituálů rozloučení – tentokrát se zástupci romské menšiny.

Komunikační ELNEC 5.-6.10.2022

Komunikační ELNEC je vedle ELNEC Core a Geri ELNEC další kurzem vedeným v duchu sestry sestrám, zároveň je určen pro všechny profese multidisciplinárního paliativního týmu. Dvoudenní komunikační ELNEC si klade za cíl prohloubit komunikační dovednosti v jednotlivých oblastech péče.

Jak je důležité uspořádat rituál

Rituály pomáhají lépe se vyrovnat s bolestnou ztrátou. Tradiční pohřeb nemusí znamenat jedinou formu rozloučení – i v zármutku lze být tvůrčí. Jak na to? Proč je důležité najít si vlastní formu rozloučení? Co pomáhá, jaké jsou obecné principy pro vedení rituálů a jak působí? Proč je důležité o rozloučení mluvit ještě během života a proč stojí za to uspořádat i dodatečné rozloučení?


Podpůrná online skupina pro zdravotníky a pomáhající profese pracující s perinatální ztrátou 11.10. / 8.11.

Zveme Vás na další online podpůrnou skupinu pro profesionály a profesionálky, které či kteří se podílejí na perinatální paliativní péči. Můžete se přihlásit jednorázově, pokud byste chtěli jen nahlédnout, nebo se účastnit opakovaně. Ve skupině se setkáte s lidmi z různých oborů, sdílí se tu zkušenosti v klientské práci a zároveň je to prostor vzájemné podpory, sdílení zkušeností, nástrojů a tipů na dobrou praxi. Principy skupiny jsou zejména bezpečí, intimita, anonymita, kolegiální podpora a nehodnocení.

Kurz Perinatální paliativní péče 13.-15.10.2022

Unikátní třídenní kurz je určen všem zájemcům o problematiku perinatální paliativní péče, nejen lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům a dalším zdravotnickým i nezdravotnickým profesím.

Sebepéče pro pomáhající profese 14.-15.10.2022

Pomáháte rádi druhým lidem? Jste pracovníkem v pomáhající profesi? Víte, jak se o sebe dobře postarat a jak rozpoznat, že už se přibližujeme k hranici, kdy mnohem více vydáváme, než přijímáme? Jak tyto hranice respektovat? Seminář odpoví na tyto a mnohé další otázky.

Webinář pro lékaře – Komunikace I

Webinář určený praktickým lékařům a všem, kteří při své práci přicházejí do kontaktu s nevyléčitelně nemocnými pacienty. Na webináři budou představeny komunikační situace, které v paliativní péči nevyhnutelně nastávají: rozhovor o závažné diagnóze, o cílech léčby a plánu paliativní péče, o nepříznivé prognóze, o umírání a smrti, o (ne)využití KPR a jiných život prodlužujících léčebných metod a podobně.

Úvod do tématu – smrt, umírání, truchlení a dítě

Kurz pro odborníky z řad sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a dalších pomáhajících profesí, jehož cílem je seznámit účastníky s tématem smrti a umírání z pohledu dítěte.

Webinář pro lékaře – Komunikace II

Webinář určený praktickým lékařům a všem, kteří při své práci přicházejí do kontaktu s nevyléčitelně nemocnými pacienty. Akce navazuje na předchozí webinář Komunikace I.