Archiv kurzů a seminářů

PERINATÁLNÍ PALIATIVNÍ PÉČE

E-learning kurz od International Children's Palliative Care Network pro zdravotníky a další pracovníky v pomáhajících profesích, kteří se podílejí na poskytování péče nejmenším dětem a jejich rodinám.
KOMPLIKOVANÉ TRUCHLENÍ – JAK MU PŘEDCHÁZET A JAK JEJ ROZPOZNAT? – WEBINÁŘ CESTY DOMŮ pro odbornou veřejnost

Jednodenní
Webinář je určený odborníkům, kteří se ve své profesi setkávají s pozůstalými a vedou s nimi podpůrné či terapeutické rozhovory. Kurz je akreditovaný MPSV.

PROČ A JAK MLUVIT S DĚTMI O UMÍRÁNÍ A SMRTI – WEBINÁŘ CESTY DOMŮ pro širokou veřejnost

Jednodenní
Online beseda: Děti mívají mnoho otázek, na některé z nich se nám velmi těžko odpovídá. Vždy se ale vyplatí před otázkami neuhýbat, snažit se dětem přiměřeně k jejich věku odpovídat a nezatajovat informace.


“KOHO SE DOVOLÁM V ÚDOLÍ STÍNŮ” (Etický rámec zdravotních a sociálních služeb poskytovaných v souvislosti s perinatální ztrátou.)

Jednodenní
Obsahem webináře je diskuse nad principy doprovázení lidí zasažených perinatální ztrátou ve zdravotním i sociálním kontextu. Budeme spolu mluvit o etickém rámci doprovázení i o potřebách jednotlivých aktérů - nejen pacientek, ale také zdravotníků. Cílem je posílení k porozumění toho, co se děje kolem nás a v nás. Toto poznání a zvědomění následně vede ke zvýšení kvality péče a je prevencí vyhoření pomáhajících profesí. Představíme také služby návazné péče a podpory, které zdravotníci mohou využít v kontaktu s rodinami nebo pro svoje vlastní opečování/opečování týmu.Doprovázení umírajících v různém kulturním prostředí – webinář

Jednodenní
Na webináři naleznete odpovědi na tyto otázky: Jak ovlivňuje kulturní prostředí pacienta jeho potřeby v posledních týdnech života? Jaký vliv může mít střet různých kultur na komunikaci? Na co si dávat pozor, jak vycházet vstříc potřebám a zachovávat důstojnost konkrétního člověka a jeho rodiny?


Narativní práce s umírajícími osobami

Jednodenní
Jednodenní kurz pro ty, kteří jsou v profesionálním nebo osobním kontaktu s ne­léčitelně nemocnými a umírajícími a jejich blízkými a chtějí se inspirovat k novým způsobům práce s těmito lidmi.

Role etického poradce u perinatální ztráty

Jednodenní
Webinář určený všem odborníkům, kteří se během své praxe setkávají s perinatální ztrátou, nabízí možnost zastavit se u tématu, jak může etický poradce poskytnout podporu rodinám při perinatální ztrátě.

ESPERO pro sestry

Vícedenní
3.-5. května 2021 Jedinečný prakticky zaměřený kurz komunikačních dovedností, který sestry připravuje na složité situace v komunikaci s pacienty se závažnou nemocí, s jejich rodinami, ale i s lékaři a dalšími spolupracovníky.ESPERO – intenzivní kurz komunikace závažných správ

Vícedenní
Cílem kurzu je představit evidence-based doporučené postupy pro komunikaci závažných zpráv, ale hlavně umožnit procvičení konkrétních technik a získání zpětné vazby pro každého účastníka. Tato odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16. Rozsah - 3 dny.


Řekni mi – jak mluvit o hodnotách a preferencích v závěru života? – webinář

Cílem webináře je představit konverzační karetní hru Řekni mi a její využití v praxi zdravotních a sociálních služeb i mimo ni.Seminář „Perinatální ztráta“

pro porodní asistentky, studující programu Porodní asistence a všechny, kdo mají o tuto problematiku zájem.

Perinatální ztráta – Jak být rodičům oporou a (zároveň) nevyhořet

Jednodenní
Komplexní vhled do problematiky perinatální ztráty a pomoci jim profesně i lidsky náročnou situaci zvládnout. Workshop je určen pro lékaře, porodní asistentky, všeobecné sestry, mediky a studenty VŠ, duly a další pomáhající profese.


Kurz perinatální paliativní péče

Vícedenní
Unikátní třídenní kurz je určen všem zájemcům o problematiku perinatální paliativní péče, nejen lékařům, sestrám, sociálním pracovníků, psychologům a dalším zdravotnickým i nezdravotnickým profesím.