Expertní setkání

Expertní kruhy, učící se organizace, klíčové rozhodnutí

Duben 2020

V Unii porodních asistentek jsme před několika měsíci začali s aktivitou, která má za cíl podpořit rodiny a nápomocné profese v případě úmrtí dítěte v období kolem porodu. V průběhu naší práce se snažíme podělit o své zkušenosti a sdílet, co jsme se naučili. Text níže zaznamenává období naší práce od začátku roku 2020 po konec února a navazuje na tento článek.

2 expertní kruhy plné sdílení zkušeností a chuti spolupracovat 

Náš projekt má velký cíl. Chtěli bychom postupně vytvořit prostředí, ve kterém by profese, které pomáhají při perinatální ztrátě, měly pro svou práci dobré podmínky. Respektovaly se navzájem. Slyšely nejen potřeby rodiny a matky, ale taky své vlastní a potřeby kolegů. Věříme, že díky podobně nastaveným podmínkám bude péče o rodinu plnohodnotná a zároveň bude mít každý, kdo se v dané situaci ocitne, prostor jí citlivě a důstojně projít. 

Zároveň věříme tomu, že takové prostředí vytvoří nejlépe samotní zdravotníci tak, že pojmenují své potřeby vůči sobě a vůči svému okolí. 

Proto jsme většinu práce před Vánocemi věnovali tomu, že jsme mluvili s gynekology, porodníky, porodními asistentkami, terapeuty, sociálními pracovníky, interventy a organizacemi, které v Česku téma řeší, abychom jejich potřeby zmapovali. 

Díky tomu jsme pak mohli realizovat dvě důležitá celodenní setkání. Prvním byl kruh porodních asistentek. Druhým mezioborové setkání profesí, kterých se téma dotýká. 

Agenda setkání byla: 

Z pozice člena týmu musím říct jednu důležitou věc. Mám za sebou velkou hromadu různých workshopů a facilitovaných diskuzí s různými skupinami lidí. A málokdy se mi stane, že bych byl nějak víc nervózní. V týdnu, kdy jsme měli projít výše popsanými aktivitami, jsem toho ale moc nenaspal. 

Proč? 

Výsledky setkání 

Z obou kruhů máme potvrzeno, že pečující profese mají nenaplněné potřeby spojené s událostí perinatální ztráty. Jedná se hlavně o:

Experti aktivně nabízeli pomoc a vyjadřovali chuť zapojit se do projektu, a je teď na nás tuto nabídku využít.

Klíčové rozhodnutí: Kam dál projekt povedeme?

Před naším týmem se díky expertním vstupům otevřely dvě možnosti další práce:

  1. Můžeme se sami za podpory expertů pustit do návrhů a realizací některých podpůrných materiálů a procesů, týkajících se například vzdělávání nebo psychologické podpory zdravotníků, které jednotlivým profesím při průchodu situací pomůžou.
  2. Vytvoříme spolupracující síť odborníků, kteří budou jednotlivé materiály vytvářet, rozvíjet a zavádět do praxe. My tyto odborníky budeme podporovat, motivovat a koordinovat. A budeme se soustředit, aby finální set materiálů a metodik byl komplexní.

Na místě tak byl návrat k vizi projektu a také zvážení rizik

Výsledné rozhodnutí je: Jdeme cestou síťování a propojování expertů, protože může podpořit celkovou změnu systému. Cestou koordinace menších týmů sestavených z odborníků a pracujících na drobnějších dílčích výzvách, které pomůžou doplnit nedostatky stávajícího systému. 

Nejaktivněji budeme koordinovat realizaci:

Ke všem tématům vytvoříme tým kurátorů starajících se o obsahovou a metodickou relevanci. 

Uvědomujeme si přitom, jak ambiciózní tato cesta je. A také to, že aby byla dlouhodobě udržitelná = aby síť fungovala i po tom, co skončí financování našeho projektu, už teď hledáme další možnosti financování.

V březnu nás tak čeká:

Co jsme ještě zvládli?

Kromě výše popsané práce máme za sebou:

Učící se organizace

 

Psychologická pomoc porodním asistentkám při perinatální ztrátě

Vzdělávací kurz o perinatální ztrátě

Poznání situace rodin

Chcete být u dalšího rozvoje projektu s námi?

Můžete:

Své zapojení můžete probrat s koordinátorkou projektu Andreou Forberger, forberger@unipa.cz, tel. 774 458 459.

 

Tato aktivita je jako součást projektu Začít znovu financována z Evropského sociálního fondu v Operačním programu Zaměstnanost a ze Státního rozpočtu ČR.