Vzdělávání

Téma perinatální ztráty je velmi široké a obsáhlé. Vzdělávání v této oblasti je nikdy nekončící proces.  Nabízíme vám několik možností, jak můžete vzdělávat sebe i své kolegy.

Supervize

Supervize je partnerský dialog sloužící k reflexi vlastní práce i vlastního prožívání.

Podpůrné skupiny

Navažte kontakty s kolegy z jiných profesí, např. formou multioborových online podpůrných skupin.

Kurzy, semináře, konference a grantové výzvy

Přehled kurzů, seminářů, konferencí a grantových výzev k perinatální ztrátě a blízkým tématům.

Knihovna

Vybíráme zdroje, které by se vám mohly hodit. V naší knihovně najdete zdroje pro odbornou veřejnost i pro rodiny po perinatální ztrátě. Některé dokumenty a brožury jsou volně ke stažení.

Sylabus pro výuku porodní asistence

Považujeme za důležité zahrnout téma perinatální ztráty komplexně do vzdělávání.