Kontakt

Máte pro nás námět nebo připomínku? Chcete se podělit o zkušenost z praxe?
Máte zájem o spolupráci? Nebo o tématu píšete diplomovou práci?
Spojte se s námi: perinatalniztrata@unipa.cz

Mgr. Martina Přibyláková, Ph.D.
výkonná ředitelka UNIPA
tel.:  +420 728 776 275
e-mail: pribylakova@unipa.cz
Mgr. Adéla Kubíčková
koordinátorka Týmu perinatální ztráty
tel.: ‭+ 420 731 183 766
e-mail: kubickova@unipa.cz

Vize projektu Začít znovu

Každá rodina, která zažila prenatální nebo perinatální ztrátu, se může pomocí podpory a péče lépe vyrovnat s dopady této ztráty.

Hodnoty, které vyznáváme

1. AUTONOMIE:

Podporujeme vědomé rozhodování rodičů, rodin a sítě. Věříme, že vede k samostatnosti, nezávislosti a schopnosti převzít odpovědnost.

2. OTEVŘENOST:

S otevřeností přistupujeme k informacím, se kterými pracujeme: vše, co víme nebo se dozvíme, považujeme za know-how, které budeme otevřeně s účastníky projektu diskutovat a společně zpracovávat. Otevřeně přistupujeme k potřebám: jsme pravdiví vůči rodinám i sobě samým.

3. RESPEKT:

Projevujeme respekt k potřebám jednotlivců, ke všem odbornostem i k síti.

4. ODBORNOST:

Naše práce je založená v maximální možné míře na evidence based přístupu.

5. SOULAD/HARMONIE:

Máme společný cíl a konstruktivně hledáme cesty, které spojují naše individuální cíle.

Milníky projektu Začít znovu

Zajímá vás projekt Začít znovu a chcete se dozvědět to nejdůležitější o jeho průběhu? Na našem blogu si přečtete, čím vším jsme v projektu prošli, proč jsme vytvořili web www.perinatalniztrata.cz a jak jsme pracovali s rodinami i odborníky.

 

 

Projekt Začít znovu

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0011581
Doba realizace: 1. 10. 2019 – 31. 3. 2021
Místo realizace: Vybrané kraje ČR
Koordinátorka projektu: Andrea Forberger, tel.: +420 774 458 459, e-mail: forberger@unipa.cz