Postupy při perinatální ztrátě

V našem přehledu témat o perinatální ztrátě najdete doporučení a případové studie, které vás mohou inspirovat v možnosti rozvoje nabízené péče v osobní rovině i v týmové spolupráci.

Příklady dobré praxe

Inspirujte se vybranými případovými studiemi z oblasti perinatální ztráty a přečtěte si, jaký postup zvolili jinde.

Praktické informace

Připravte se na dotazy, které v souvislosti s perinatální ztrátou rodiny nejčastěji pokládají.

Následná péče o rodinu

Jak správně pečovat o ženu v šestinedělí při perinatálním zármutku a jaké mohou nastat komplikace během truchlení? Jak získat zpětnou vazbu od rodin?

Vytváření vzpomínek na dítě

Podporujte rodiny v procesu loučení s dítětem a tvorbě upomínek.

Právní a etické souvislosti

Přinášíme rozbory vybraných témat perinatální ztráty v širších souvislostech.

Spolupráce s pohřební službou

V článku se soustřeďujeme na roli pohřební služby a na spolupráci s ní.