Příklady dobré praxe

Máme radost z toho, když narazíme v praxi na projekt, který se snaží pomáhat rodinám po perinatální ztrátě. Řadě institucí není téma lhostejné a nabízí rodinám v rámci svých možností efektivní a praktickou pomoc. Vybíráme pro inspiraci několik příkladů dobré praxe.

Víte o další zajímavé případové studii péče při perinatální ztrátě, kterou byste rádi doplnili do našeho přehledu? Kontaktujte nás.

Perinatální paliativní plán péče

Poskytujte rodinám oporu a sestavte společně s nimi plán péče, který usnadní vzájemnou komunikaci a dílčí rozhodování. Jak na to?

Kazuistika plánu péče

Inspirujte se příkladem z praxe, jak můžete postupovat při tvorbě plánu péče při perinatální ztrátě.

Interní doporučené postupy

Inspirujte se doporučeným postupem a zkušenostmi při zavádění změn v olomoucké nemocnici.

Check-list perinatální paliativní péče

Stáhněte si ucelený praktický seznam kroků péče při perinatální ztrátě.

Podpůrný a paliativní tým

Jak podpořit mezioborovou spolupráci v dětské podpůrné a paliativní péče na vašem pracovišti

Přehled dobré praxe

Stáhněte si souhrn opatření dobré praxe v ČR i zahraničí. K inspiraci nebo základnímu posouzení vlastní praxe