Doporučený postup v péči při perinatální ztrátě

V současné době v České republice není klinický doporučený postup pro případ perinatální ztráty stanoven. Z praxe víme, že klinické postupy jsou velmi dobrým nástrojem pro zlepšení kvality a výsledků lékařské péče.

Péče při perinatální ztrátě je pro ženu i pečující personál velmi náročná, vyžaduje citlivost a empatii. Řada týmů si stanovuje v souladu s potřebami rodin vlastní interní postupy, kterými se v péči o ženu při perinatální ztrátě řídí.

 

Příklad dobré praxe

Ve Fakultní nemocnici Olomouc tvoří tým zdravotníků jednotlivých oddělení gynekologie a neonatologie interní postup, který pomůže celému týmu v péči o ženu při perinatální ztrátě. Inspirujte se postupem při tvorbě plánu a nebojte se ho vytvořit i na Vašem pracovišti.

 

Potřebujete si o tomto tématu promluvit s expertem z praxe? Kontaktujte nás, rádi vás vzájemně propojíme.