Plán perinatální péče

V tomto textu bychom vás rádi seznámili s postupem plánování péče při perinatální ztrátě. Text připravil MUDr. Jan Hálek PhD. z olomoucké nemocnice na základě své dlouholeté zkušenosti s péčí o rodiny, které procházejí perinatální ztrátou. Tým MUDr. Hálka působí nejen v nemocnici, ale také se věnuje mobilní paliativní hospicové péči. V současné době se snaží porodnice, novorozenecké oddělení, dětská klinika a hospic propojit služby, aby péče o rodinu procházející perinatální ztrátou byla kontinuální od zjištění diagnózy, přípravy na porod, porodu a rozloučení s miminkem až po následnou péči o zdraví ženy a případný plán dalšího těhotenství.

Právě kontinuita péče o ženu, rodinu a dítě je jedním ze základních principů Family-Centred Care, který chceme projektem Začít znovu podpořit v implementaci v českém zdravotnictví. Obzvlášť pro citlivé období perinatální ztráty je vhodným přístupem k péči.

 

Co je plán péče?

Plánování péče probíhá jako otevřená diskuze rodičů a poskytovatelů zdravotní péče.

Jedná se o promýšlení všech možných situací, které mohou nastat a toho, jaká se nabízejí možná řešení. „Co se může stát.“ „Co bude možné udělat.“ „Co bychom si v tom případě přáli.”

Zásada plánování je: „Doufat v nejlepší, připravit se na nejhorší…“

Zdravotník i rodina společně zvažují reálné a v místě dostupné možnosti zdravotní péče na straně jedné a přání rodičů na straně druhé.

Výstupem společného plánování s rodinou je dokument, který zdravotník může založit do zdravotní dokumentace rodiny a tím pádem zajistit kontinuitu v péči, kterou mohou poskytovat jeho kolegové a kolegyně.

 

 

Proč zdravotník a rodina potřebuje plán péče a jakou roli hraje v případě perinatální ztráty?

Plán péče umožní poskytnout péči ve vhodném rozsahu a na vhodném místě. Je nutno respektovat přání rodičů a možnosti. Neexistuje jediná správná cesta. Správné je to, co vychází z reality a přání rodičů.

Plán péče poskytuje oporu rodičům i zdravotníkům, usnadňuje další komunikaci a rozhodování v průběhu péče.

Plán zvýší pravděpodobnost toho, že všichni zdravotničtí profesionálové, se kterými se rodiče setkají, budou respektovat jejich přání.

Rodina je aktivní spolutvůrce plánu péče a má možnost udělat řadu složitých rozhodnutí dříve, než situace nastane. Rodiče tak mají čas svá rozhodnutí promyslet a prodebatovat mezi sebou.

 

Jaký je rozdíl mezi plánem péče a porodním plánem?

Porodní plán (i mimo téma perinatální ztráty) je plánem péče týkající se specifické situace (porodu), ovšem pokud je vypracovaný podle výše uvedených pravidel. Seznam přání, které si přináší rodina z domu, není úplným plánem péče. Ten vzniká v partnerském dialogu rodiny a zdravotníka a vychází i z reálných možností daného zdravotnického zařízení.

 

Jak rodiče se zdravotníkem vytvářejí plán péče?

S rodiči se setká klíčový pracovník (zdravotník vybraný z týmu), který se stává primární kontaktní osobou pro rodinu. Setkání může být i několik, pokud rodina potřebuje svoje rozhodnutí promyslet a situaci zpracovat.

 

V jakých situacích prenatální a perinatální ztráty může plán péče vznikat?

  1. Prenatální zjištění život limitujícího nebo ohrožujícího onemocnění u dítěte nebo plodu
  2. Prenatální úmrtí dítěte nebo plodu
  3. Postnatální zjištění život limitujícího nebo ohrožujícího onemocnění u dítěte

 

Nástin plánování jednotlivých situací

Prenatální zjištění život limitujícího či ohrožujícího onemocnění u dítěte nebo plodu

Otázky spojené s prenatální péčí:


Prenatální úmrtí dítěte/plodu

Plánování porodu:

 

Postnatální zjištění život limitujícího/ohrožujícího onemocnění u dítěte

 

 

Chtěli byste tuto praxi zavést na vašem pracovišti? Rádi s vámi budeme sdílet zkušenosti z jiných zařízení.