Spolupráce s pohřební službou

S perinatální ztrátou je spojeno mnoho nejistoty – a to jak pro rodiče, kteří ztrátu svého děťátka zažívají, tak mnohdy i pro ty, kdo jsou jim nablízku.

Jedním ze zdrojů trápení může pro rodiče být nejistota ohledně toho, co bude s tělíčkem jejich dítěte dál: jak dlouho s ním budou moci být, zda bude muset projít pitvou, kde bude tělíčko uchované do pohřbu a jak vlastně vše kolem pohřbu vymyslet a zařídit.

V nemocnicích v ČR zatím není zvykem ponechávat rodiče spolu s tělíčkem zemřelého dítěte na nemocničním pokoji delší dobu, např. den, dva – tělíčko je zpravidla nejdéle po několika hodinách přemístěno na patologii, odkud je pak (je-li nařízena pitva, pak po pitvě) obvykle převezme vybraná pohřební služba, která bude zajišťovat pohřbení.

V případě, že pohřeb vypravují rodiče dítěte, vybírají pohřební službu oni, pokud by se rozhodli přenechat tuto starost někomu jinému z rodiny či blízkých přátel, mohou sjednání pohřbu u vybrané pohřební služby nechat na nich, je ovšem dobré vybavit je pro ten účel plnou mocí, aby se předešlo možným komplikacím a sporům.

Ze zákona je pohřbení zemřelého povinné; lhůta, ve které se rodiče musejí rozhodnout, zda se ujmou sjednání pohřbení svého dítěte, je stanovena zákonem o pohřebnictví na 96 hodin od oznámení úmrtí (zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů); jedná se o lhůtu, ve které je třeba se pro vypravení pohřbu rozhodnout – samotný pohřeb je pak možno konat později, jen je třeba počítat s tím, že za každý den uložení po lhůtě si nemocnice (a později pohřební služba) účtuje částku v řádu několika set korun. 

Pokud se povinnosti sjednat pohřbení neujme do zmíněných 96 hodin rodina ani nikdo z blízkých, zajistí pohřbení obec na náklady státu (podle vyhlášky č. 277/2017 Sb. o postupu obce při zajištění slušného pohřbení – tzv. slušné pohřbení bývá někdy nepřesně označované jako „sociální pohřeb”). Slušné pohřbení zajišťuje obec, na jejímž území k úmrtí dítěte došlo.

Může pro vás být praktické zjistit si, zda některá z pohřebních služeb v okolí nezapůjčuje chladicí podložku, případně pouvažovat o zapůjčení nebo pořízení chladicí podložky – postýlky CuddleCot – díky chlazení je možné ponechat tělíčko rodině nablízku delší dobu – ať už přímo na nemocničním oddělení, nebo doma, pokud by si rodina přála před pohřbem převézt tělíčko domů. Další možnou variantou by také byl převoz tělíčka do hospice – vhodnější je v takovém případě dětský hospic, který je na péči o rodinu dítěte adekvátně vybaven a kam mohou s rodiči na pobyt přijet i sourozenci či prarodiče zemřelého děťátka, případně přátelé, s nimiž by rodina chtěla tento čas trávit (v dětském hospici v Malejovicích CuddleCot zapůjčují).

Převoz tělíčka musí (podle zákona o pohřebnictví) zajišťovat výhradně vozidlo, které je určeno pro přepravu zesnulých, v našich podmínkách tedy auto pohřební služby – tím se situace v České republice liší od praxe v některých jiných zemích.

 


Text je z připravované brožurky Nadačního fondu Klíček, v níž je toto téma pojednáno podrobněji.

Autorka textu: Mgr. Markéta Královcová, DiS., Nadační fond Klíček

 

POZNÁMKY K ZÁKONNÉ LHŮTĚ 96 HODIN (ROZHODNUTÍ O POHŘBU):

  1. U mrtvě narozených dětí se lhůta počítá od okamžiku vyrozumění blízké osoby o úmrtí. Ve většině případů  to bude přirozeně blízko okamžiku porodu. Pokud by byla žena v anestezii a nemohla být o úmrtí vyrozuměna, vyrozumí se následně poté, co se probere, nebo se vyrozumí otec dítěte. Od okamžiku vyrozumění některého z nich běží 96 hodin.

    Od předání informace o úmrtí miminka v děloze do okamžiku porodu může někdy nastat mnohem delší doba než 96 hodin (dny až týdny). Realita dobré praxe říká, že rodiče by měli být informováni o potřebě rozhodnout se o pohřbu v ještě běžící graviditě. Z podpůrného hlediska pečující týmy i rodiče často nesou řešení těchto otázek ještě před samotným porodem velmi obtížně. Je tedy otázkou, zda by lhůta 96 hodin neměla být v těchto případech počítána až od okamžiku porodu.

  2. U potratů a UPT se lhůta počítá od potratu nebo UPT samotného. Zákon nevysvětluje, jestli se potratem rozumí okamžik úmrtí v děloze, spíše jde o okamžik „vypuzení odumřelého plodu“.

 

Potřebujete si o tomto tématu promluvit s expertem z praxe? Kontaktujte nás, rádi vás propojíme.