Právní a etické souvislosti

V citlivém tématu jako je perinatální ztráta je důležité se orientovat i v základních právních a etických souvislostech vybraných témat perinatální ztráty.

 

Fotografie mrtvě rozeného dítěte či plodu

Představíme možnosti zdravotnického zařízení při pořizování fotografií na podporu tvorby vzpomínek na dítě pro rodiče po perinatální ztrátě.