Nakládání s plody po potratu a po umělém přerušení těhotenství

Jakým způsobem je poskytovatel zdravotních služeb povinen nakládat s plody po potratu a s plody po umělém přerušení těhotenství v souvislosti s jejich uložením, pohřbením nebo zpopelněním v krematoriu?

Nakládání s plody po potratu a po umělém přerušení těhotenství (pdf)