Vydání placenty na žádost ženy

Právo ženy na vydání placenty lze dovodit již ze základních principů zakotvených na ústavně-právní úrovni.

Vydání placenty na žádost ženy