Následná péče o rodinu

Buďte rodičům oporou v náročné životní situaci i po jejich odchodu do domácí péče. Rodiče díky následné péči mohou své nelehké období lépe prožít, najít naději i nový směr. Jakým způsobem to zvládnou, záleží mimo jiné také na péči, která se jim po propuštění z nemocnice dostane od týmů zdravotnických či pečujících profesí.

Perinatální zármutek

Jedním z prostředků určení intenzity zármutku při perinatální ztrátě je diagnostika prostřednictvím škály perinatálního zármutku. Pomáhá také vyhledat rodiče, kterým je vhodné nabídnout odbornou pomoc.

Komplikace v truchlení

Truchlení je velmi obsáhlé téma. Vybrali jsme to nejpodstatnější pro lepší orientaci v problematice a pro větší sebejistotu v rozpoznávání komplikací v procesu truchlení.

Zpětná vazba od rodin

Hodnocení kvality poskytované péče prostřednictvím názorů pacientů je velmi důležité pro zlepšování či změny v nastavené péči. Inspirujte se vzorovým dotazníkem.