Truchlení po úmrtí dítěte

Truchlení je normální a přirozená reakce na ztrátu milovaného člověka. Každý jedinec truchlí svým specifickým způsobem, který vychází z jeho osobnosti. 

Truchlení po ztrátě dítěte je dlouhodobý proces. Specifickým znakem je, že truchlení probíhá ve vlnách jako sinusoida a zahrnuje období, kdy je lépe a kdy hůře. Obvykle s těmito proměnami stavů rodiče již počítají, pokud jsou o procesu truchlení informováni nebo si to ověří vlastní zkušeností s tím, že „dna“ těžkých období bývají stále mělčí a mělčí. Namísto nich narůstá v životě radost, spontánnost atd. a život se přibližuje ke stavu, jaký byl předtím. Život ale už nikdy nebude stejný jako dříve. Mnoho rodičů ho dělí na dvě části: na život před a život po.

 

Podporujme proces truchlení!

Psychologická podpora poskytovaná zdravotníky ještě během pobytu v nemocnici může v rodině výrazně zmírnit dopady ze ztráty dítěte. 

 

Komplikace v procesu truchlení

Při odchodu ženy z nemocnice zpravidla nepoznáme, zda během následujících měsíců nedojde ke komplikaci v truchlení či v rozvinutí posttraumatické stresové poruchy. Její diagnostika a léčba leží v rukou psychiatra či klinického psychologa. Nicméně jednoduchým základním screeningem můžeme detekovat, zda pravděpodobnost odborné péče v budoucnosti neroste. 

 

Jak poznáme, že rodič potřebuje odbornou péči?

Nutnost odborné péče indikuje řada příznaků v chování rodičů. K jejich rozvoji dochází nejpozději do 6 měsíců po události a symptomy trvají nejméně jeden měsíc. Odbornou péči a pomoc při vyhledání terapeuta bychom měli nabídnout rodičům, u kterých objevíme některý z následujících příznaků:

 

Rizikové faktory komplikovaného truchlení

Smrt dítěte je již sama o sobě rizikovým faktorem, dá se proto předpokládat, že proces bude v mnoha případech komplikovaný.  Z chování rodičů nebo z informací, které o nich víme či se od nich sami dozvíme, můžeme rozpoznat řadu faktorů, které mohou proces truchlení zkomplikovat. Neměli bychom je podceňovat, měly by být upozorněním, že může u těchto rodičů dojít v budoucnu ke komplikacím v truchlení: 

 

I v dobře probíhajícím procesu truchlení se může stát, že dojde ke komplikacím, náhle je propad výrazně hlubší než by odpovídalo procesu zdravého truchlení. Může to být místo, kde proces truchlení „nasedá“ na nějaké trauma z minulosti nebo to je čas, kdy dochází v výraznějším rozkolům v blízkém vztahu.

Vždy bychom měli být připraveni nabídnout rodičům odbornou pomoc. Pokud nemáte svoje vlastní ověřené kontakty, můžete využít naši databázi kontaktů na prověřené terapeuty v rozdělení dle krajů a jejich příp. dalšího zaměření.  

 

Pozn. Při psaní článku jsme čerpali z materiálů kurzu Perinatální ztráta – kurz pro zdravotníky a porodní asistentky, který zaštiťuje Dlouhá cesta, z.s., a tento materiál jsme upravili s laskavým svolením jejich autorek: Mgr. Kateřiny Ratislavové, Ph.D. a Mgr. Zuzany Hruškové. 

 

Potřebujete si o tomto tématu promluvit s expertem z praxe? Kontaktujte nás, rádi vás propojíme.