Perinatální zármutek

V období následujícím po porodu mrtvého miminka nebo smrtí miminka je žádoucí kontrolovat nejen somatický stav ženy, ale i její stav psychický. Rodiče se obvykle setkávají se zdravotníky (gynekologem, porodní asistentkou) na pravidelné kontrole na konci šestinedělí. Schůzka by měla probíhat v klidném prostředí s vymezením dostatečného časového prostoru (30–60 minut). Měla by být k dispozici všechna vyšetření a výsledky. Vhodná je také přítomnost porodní asistentky k podpoře páru a zajištění jejich komfortu.

V rámci kontroly psychického stavu je vhodné se zajímat, jak rodiče zvládají zármutek, kdo je jim oporou a co jim pomáhá vyrovnat se se ztrátou miminka. Pokud si žena (nebo oba rodiče) přeje/přejí doporučit nebo odkázat na další pomoc, je možné k tomu využít databázi ověřených kontaktů.

 

Škála perinatálního zármutku

Diagnostickým prostředkem pro zjištění psychického stavu ženy/ rodičů po perinatální ztrátě je v řadě zemí doporučována Perinatal grief scale (Toedter a kol., 1989). Škála byla přeložena do řady jazyků, validována v řadě zemí a hodnocena jako vysoce spolehlivá z hlediska vnitřní konzistence. Česká verze Škály perinatálního zármutku může sloužit jako nástroj při posuzování psychického stavu ženy. Studie ukazují, že okolo 10% žen trpí extrémní úrovní zármutku po perinatální ztrátě a potřebují podporu a pomoc zdravotnickyého systému.

 

Uživatelé mohou reprodukovat škálu bez dalšího povolení za předpokladu, že respektují autorská práva tím, že citují jména autorů, název a zdroj ve všech reprodukovaných kopiích. 

Potvin, L., Lasker, J., Toedter, L., 1989. Measuring Grief: A Short Version of The Perinatal Grief Scale. J Psychopathol Behav Assess, 11(1): 29–45. 

Ratislavová, K., Kalvas, F., Beran, J., 2015. Validizace české krátké verze škály perinatálního zármutku. Cent. Eur. J. Nurs. Midwifery, 6(1):191–200. 

ZDROJ: Psychosociální podpora při umrtí miminka – Kateřina Ratislavová, Zuzana Hrušková – dostupné na: https://detska.paliativnimedicina.cz/wp-content/uploads/2020/04/psychosocialni_podpora_umrti_mimi-a5_final.pdf