Supervize

Tým perinatální ztráty poskytuje individuální supervizi zdravotníkům a všem dalším pomáhajícím pracovníkům, které se podílejí na perinatální paliativní péči. Supervize je partnerský dialog sloužící k reflexi vlastní práce i vlastního prožívání. Cílem supervize je udržitelný rozvoj, nalézání nových cest a dostatečné využívání zdrojů. Supervizor nehodnotí ani kvalitu práce ani pracovníka, je přátelským průvodcem na cestě k vlastní reflexi. Smyslem supervize je poskytnout maximální podporu proto, aby mezi porodními asistentkami, sestrami, lékaři, dulami a dalšími pomáhajícími v perinatální paliativní péči bylo co nejméně těch, kteří zůstanou na zvládání psychické zátěže sami.

Co vám může supervize poskytnout:

Na co především v supervizi dbáme:

Jak se na supervizi objednat:

Cena supervize: díky grantové podpoře Nadace rodiny Vlčkovy supervizi poskytujeme bezplatně.

Kromě supervizí se můžete zúčastnit také našich online podpůrných skupin, více informací najdete zde.

Na setkání s Vámi se těší supervizorky:

 

Petra Michalová

Pracuji jako interventka na krizové lince, metodička Linky perinatální ztráty, lektorka krizové intervence, psychoterapeutka. Superviduji jednotlivce i týmy v pomáhajících profesích.
Ve své práci přikládám vysokou hodnotu důstojnosti člověka a respektu k druhému. Důležité je pro mě bezpečí, rovnováha moci, autonomie, svoboda. Věřím, že k dobrému cíli vede více cest.

V supervizi považuji za zásadní bezpečí, vzájemné naslouchání, ocenění, podporu. Jsem přesvědčena, že cesta reflexe a sebereflexe je cestou ke zralosti, rovnováze a dobrému životu. Supervize je pro mě prostorem ke vzájemnému dialogu a hodně se v ní učím – od kolegů i od účastníků.

Světla Francová

Pracuji jako poradkyně na linkách Rodím v klidu a Perinatální ztráta, jako psychoterapeutka a lektorka vzdělávání dospělých. Jako supervizorka a porodní asistentka se zaměřuji na profesní podporu zdravotníkům a dalším pomáhajícím profesím z této oblasti.

Mojí zkušeností je, že pro konstruktivní změny je třeba vytvářet podmínky: zážitek bezpečí, otevřenosti, opravdovosti a empatie. Jedině v nehodnotící přijímající atmosféře dokážeme objevit svou tvořivost a živost, hledat nápaditá řešení obtížných problémů a směřovat k naplňování našeho životního poslání. Ráda Vás budu provázet na cestě k opětovnému nalezení radosti z práce a spokojenosti ve vztazích s kolegy.