Informační linka k perinatální ztrátě pro zdravotnické a pečující profese

Potřebujete odborné informace v oblasti perinatální ztráty? Zavolejte nám.

Provozní doba

Linka je aktivní v pracovní dny 5x týdně, 3 hodiny denně.

Pondělí:  9-12 h.
Úterý:  15-18 h.
Středa:  9-12 h.
Čtvrtek:  15-18 h.
Pátek:  15-18 h.

Chceme, aby se odbornice a odborníci na lince cítili bezpečně.

Diskrétnost a anonymita

Linka je zcela diskrétní, poradcům se u přijatých hovorů nezobrazují telefonní čísla a volající nemusí uvést žádné identifikační údaje.

Ověřené informace

Poskytované informace čerpáme z ověřených zdrojů. Pravidelně aktualizujeme databázi kontaktů a sledujeme aktuálnost zveřejněných informací.

Co nejčastěji odborné veřejnosti na lince nabízíme:

  • nasměrováváme na krizovou pomoc v případě těžké zkušenosti s perinatálním úmrtím
  • poskytujeme informace o nástrojích podpory a pomoci pro zasaženou rodinu
  • doporučujeme služby návazné péče, relevantní kontakty, odkazy a zdroje
  • podporujeme jejich rozhodování v péči o rodiny zasažené perinatální ztrátou
  • doporučujeme kontakty a propojujeme je s organizacemi podpory při perinatální ztrátě

 

Kdo na lince odpovídá na dotazy?

Na lince odpovídají odborně vyškolené porodní asistentky a osoby z dalších pomáhajících profesí:

  • podrobně se orientují v procesu podpory rodin a ve službách poskytovaných v České republice
  • pracují s databází kontaktů na služby a odborníky v oblasti perinatální ztráty
  • prošly základním zaškolením v krizové intervenci a v telefonickém poradenství
  • během konzultací se snaží uplatňovat poslání, hodnoty a východiska UNIPA (viz. webové stránky www.unipa.cz) a hodnoty a principy Family-Centred Care

 

Poradenství pro rodiny zasažené ztrátou dítěte

Pokud se na linku obrátí rodina po perinatální ztrátě, je naším úkolem dle charakteru jejího požadavku propojit ji napřímo s organizacemi podpory.

 

Provoz a fungování telefonické linky při perinatální ztrátě je odborným poradenstvím poskytovaným Unií porodních asistentek – UNIPA. Nejedná se o sociální službu. Služba může být poskytována anonymně.