Kurzy, semináře, konference a grantové výzvy

Přinášíme přehled aktuálně nabízených vzdělávacích aktivit třetích stran, které souvisí i s tématem perinatální ztráty. Pokud máte tip na další zajímavou akci, kontaktujte nás.

Nestihli jste nějaký webinář? Nevadí, v naší knihovně přinášíme přehled dostupných videozáznamů z kurzů a seminářů. Jejich seznam postupně rozšiřujeme, nezapomeňte se tedy na stránku pravidelně vracet.

PERINATÁLNÍ PALIATIVNÍ PÉČE

E-learning kurz od International Children's Palliative Care Network pro zdravotníky a další pracovníky v pomáhajících profesích, kteří se podílejí na poskytování péče nejmenším dětem a jejich rodinám.

E-LEARNING CESTY DOMŮ

Internetové kurzy v oblasti paliativní péče pro studenty, veřejnost i odborníky.

Krizové momenty ve zdravotnictví

V současné situaci ve světě si připravenost na mimořádné události získává více pozornosti. Cílem kurzu je projít základní principy krizového řízení od prevence až po řešení krizových situací, přičemž více než polovina kurzu je zaměřena prakticky na řešení případových studií a skupinovou práci.

Specializační kurz – Psychologie v paliativní medicíně

Účelem kurzu je pomoci účastníkům pochopit psychologické a existenciální aspekty prožívání závažného onemocnění, vyjasnit vlastní roli jako lékařů v kontextu pokročilého nevyléčitelného onemocnění, seznámit se s účinnými strategiemi a možnostmi podpory pacienta a jeho blízkých a naučit se pracovat s vlastními limity.

Přístrojová podpora a limitace péče (Projekt ECHO) – webinář

Již druhým rokem probíhá projekt ECHO FN Motol, který je zaměřen na rozvoj dětské paliativní péče. Druhý webinář roku 2024 se bude týkat tématu Přístrojová podpora a limitace péče.

Certifikovaný kurz – Paliativní péče

Certifikovaný kurz Paliativní péče je komplexní vzdělávací akce zaměřená na teoretický i praktický rozvoj aktuálních témat v oblasti paliativní péče. Je určena pro všeobecné sestry, dětské sestry a porodní asistentky. Tento Certifikovaný kurz rozšiřuje teoretické znalosti účastníků v oblastech biologických potřeb, komunikaci a psychologii, etice a právu, sebepéči a dalších. Výsledkem získaných teoretických znalostí je komplexní a holistický pohled a přístup v poskytování paliativní péče.

Specializační kurz – Komunikace v paliativní medicíně

Správně vedená komunikace je základem k tomu, aby pacient a jeho blízcí porozuměli situaci, dokázali přemýšlet o vlastních hodnotách, preferencích, obavách a nadějích. Kurz je zaměřen na vedení rozhovorů s pacienty i jejich blízkými: na sdělování závažných zpráv (závažná diagnóza, ukončení cílené terapie, limitace péče atd.), komunikaci časných i pozdních cílů péče a stanovování plánů další péče založených na získaných informacích o hodnotách a preferencí nemocných i jejích blízkých. Cílem kurzu je praktický nácvik dovedností komunikace v kontextu závažného onemocnění. Kurz je veden interaktivní, praktickou formou. V kurzu se lékaři naučí základní komunikační nástroje, zvládat komunikačně náročné situace včetně vedení rodinných konferencí.

Kurz perinatální paliativní péče 21.–23. 3.2024

Unikátní třídenní kurz je určen všem zájemcům o problematiku perinatální paliativní péče, nejen lékařům, sestrám, porodním asistentkám, sociálním pracovníkům, psychologům, ale i dalším zdravotnickým i nezdravotnickým profesím.

Koučovací techniky pro sebepéči

Jak v nepříjemných situacích zažívat vnitřní klid místo stresu? Odnesete si praktický „kufřík“ úlevových technik a naučíte se s těmito technikami pracovat.

Právo a paliativní péče

Vícedenní Paliativní péče otevírá prostor specifickým právním tématům. Účastníci kurzu se seznámí se současnou právní úpravou v oblasti paliativní medicíny, budou analyzovat kontroverzní otázky vyvolávající právní nejistotu a společně se zamyslí, jakým způsobem lze situacím právní nejistoty předcházet.Teoretická výuka bude hojně doplněna analýzou kazuistik, včetně kazuistik z pracovišť jednotlivých účastníků kurzu.

Role praktického lékaře v dětské paliativní péči (Projekt ECHO) – webinář

Již druhým rokem probíhá projekt ECHO FN Motol, který je zaměřen na rozvoj dětské paliativní péče. Třetí webinář roku 2024 se bude týkat tématu Role praktického lékaře v dětské paliativní péči.

Specializační kurz – Management bolesti a ostatních symptomů/Základní symptomy v paliativní medicíně včetně bolesti a jejich léčba

Absolvent kurzu získá ucelené znalosti v oblasti léčby nádorové a nenádorové chronické bolesti a dalších tělesných a psychických symptomů, které provázejí závažná nevyléčitelná onemocnění. Kurz přináší přehled možností paliativních postupů u nádorových onemocnění, chronického selhání ledvin a srdce, CHOPN a nejčastějších neurologických onemocnění. Kurz je určen pro lékaře.

Specializační kurz – Multidisciplinární kazuistický seminář

Cílem kurzu pro lékaře je naučit se týmově pracovat s individuálním plánem péče, který bude zohledňovat jak potřeby a preference pacientů, tak reálné možnosti s ohledem na základní onemocnění a jeho prognózu. Výuka bude probíhat formou týmové práce s konkrétními klinickými kazuistikami.

EAPC2024 – 13th World Research Congress (European Association for Palliative Care) 16.-18.5.2024

13. Světový výzkumný kongres Evropské asociace paliativní péče se bude letos konat v Barceloně.

Management symptomů (Projekt ECHO) – webinář

Již druhým rokem probíhá projekt ECHO FN Motol, který je zaměřen na rozvoj dětské paliativní péče. Čtvrtý webinář roku 2024 se bude týkat tématu Management symptomů.

Kurz perinatální paliativní péče 13.–15. 6. 2024

Unikátní třídenní kurz je určen všem zájemcům o problematiku perinatální paliativní péče, nejen lékařům, sestrám, porodním asistentkám, sociálním pracovníkům, psychologům, ale i dalším zdravotnickým i nezdravotnickým profesím.

Plánování budoucí péče (Projekt ECHO) – webinář

Již druhým rokem probíhá projekt ECHO FN Motol, který je zaměřen na rozvoj dětské paliativní péče. Pátý webinář roku 2024 se bude týkat tématu Plánování budoucí péče.

Bolest v závěru života (Projekt ECHO) – webinář

Již druhým rokem probíhá projekt ECHO FN Motol, který je zaměřen na rozvoj dětské paliativní péče. Poslední, šestý webinář roku 2024 se bude týkat tématu Bolest v závěru života.

19th World Congress EAPC (European Association for Palliative Care) 29.–31.5.2025 Helsinki

Světový kongres EAPC, který proběhne 29.–31. května 2024 v Helsinkách, vyhlásil výzvu k předkládání návrhů na tematické bloky. Přihlásit se můžete do konce ledna 2024.