Kurzy, semináře, konference a grantové výzvy

Přinášíme přehled aktuálně nabízených vzdělávacích aktivit třetích stran, které souvisí i s tématem perinatální ztráty. Pokud máte tip na další zajímavou akci, kontaktujte nás.

Nestihli jste nějaký webinář? Nevadí, v naší knihovně přinášíme přehled dostupných videozáznamů z kurzů a seminářů. Jejich seznam postupně rozšiřujeme, nezapomeňte se tedy na stránku pravidelně vracet.

PERINATÁLNÍ PALIATIVNÍ PÉČE

E-learning kurz od International Children's Palliative Care Network pro zdravotníky a další pracovníky v pomáhajících profesích, kteří se podílejí na poskytování péče nejmenším dětem a jejich rodinám.

Právo a paliativní péče v neonatologii a pediatrii

Dvoudenní kurz s lektorkou JUDr. Barborou Steinlauf je určen zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům, kteří se ve své praxi setkávají s právními otázkami souvisejícími s poskytováním péče dětským pacientům. Kurz je koncipován jako interaktivní se zapojením účastníků do průběhu. Kurz je akreditován u České lékařské komory.

Grantová výzva Nadace rodiny Vlčkových: Stipendijní program Štěstí přeje připraveným

První ročník stipendijního programu pro studenty, budoucí a mladé profesionály v oborech, které jsou relevantní pro dětskou paliativní péči.

Podpůrná on-line skupina pro perinatální paliativní péči: „deka a čaj“

Zveme Vás na další on-line podpůrnou skupinu pro profesionály a profesionálky, které či kteří se podílejí na perinatální paliativní péči. Můžete se přihlásit jednorázově, pokud byste chtěli jen nahlédnout, nebo se účastnit opakovaně. Ve skupině se setkáte s lidmi z různých oborů, sdílí se tu zkušenosti v klientské práci a zároveň je to prostor vzájemné podpory, sdílení zkušeností, nástrojů a tipů na dobrou praxi. Principy skupiny jsou zejména bezpečí, intimita, anonymita, kolegiální podpora a nehodnocení.

Memoryboxy a jejich používání + Perinatální ztráta a komunikace

V tomto kurzu se účastníci seznámí se způsoby používání memoryboxu v jednotlivých situacích perinatální ztráty. Lektorky představí základní způsoby komunikace, vhodné načasování - co kdy nabízet a sdělovat a rozeberou přirozené reakce rodičů. Cílem kurzu je zvýšit znalosti a jistotu v poskytování péče na straně zdravotníka, který umí správně doprovodit a podpořit rodinu při perinatální ztrátě, aniž by zasahoval do kompetencí rodičů. V kurzu učastníci projdou typické situace a kazuistiky. Budou diskutovat o sebepéči, současném stavu, potřebách a možnostech na pracovištích a způsobech, jak perinatální paliativní péči poskytovat kvalitněji. Kurz je vhodný pro lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, dětské sestry, sociální pracovníky, psychology, nemocniční kaplany a duly.

Akreditovaný kurz: Paliativní přístup v terénních sociálních službách

Kurz pro pracovníky terénních sociálních služeb i všechny, kdo se setkávají s klienty v závěru života a přejí si zorientovat se v možnostech a dostupnosti mobilní paliativní péče v domácím prostředí. Účastníci rozvinou vnímavost k roli pečovatele sociální služby: kdy a jak otevřít s klientem a rodinou téma blížícího se úmrtí, kam rodinu odkázat pro další podporu, jak zvládnout úmrtí klienta v průběhu návštěvy pečovatele a co lze udělat pro vyrovnávání se s tématem smrti ve své práci. Kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin je akreditován MPSV (A2021/1343-SP/PC) a kombinuje teorii s nácvikem praktických dovedností.

Konference rané péče EURLYAID – „Stavíme mosty“ 15.-16.5.2023

Cílem konference je poznání možností spolupráce napříč obory a ukotvení rané péče v systému péče o děti se zdravotním postižením a jejich rodiny. Zásadní je též představení nových trendů mezioborové spolupráce a jejich přínosu pro rodiny i odborníky. V programu jsou zařazeny rovněž semináře zaměřené na dětskou paliativní péči.

Sociální práce v paliativní a hospicové péči

Kurz s osobní účastí pro sociální pracovníky je zaměřený na oblast odborného poradenství, psychosociální podpory, předávání nabídky služeb klientům a spolupráci s různými poskytovateli paliativních a hospicových služeb. Kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin je akreditovaný MPSV (A2022/0579-SP/PC).

Spolupráce a možnosti poskytovatelů dětské paliativní péče

Sekce dětské paliativní péče ČSPM a Institut Pallium srdečně zvou na jednodenní seminář, který se uskuteční v rámci mezinárodní Konference rané péče EURLYAID.

2. ročník odborné konference Dítěte v srdci zaměřené na problematiku perinatální paliativní péče 30.-31.5.2023

1. konferenční den - přednášky a panely, večer s Dítětem v srdci, 2. konferenční den - unikátní workshop v pohřební službě

Právo a paliativní péče

Dvoudenní kurz s lektorkou JUDr. Barborou Steinlauf je určen zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům, kteří se ve své praxi setkávají s právními otázkami souvisejícími s poskytováním péče v závěru života. Kurz je koncipován jako interaktivní se zapojením účastníků do průběhu. Kurz je akreditován u České lékařské komory.

Zamlklé těhotenství a spontánní potrat z pohledu porodní asistentky

Díky časné ultrazvukové diagnostice těhotenství se v dnešní době stále častěji setkáváme s diagnózou zamlklé těhotenství. Ženy jsou pak zpravidla odeslány k chirurgickému ukončení těhotenství. Je toto však jedinou možností vhodnou pro všechny ženy? Jaká péče je poskytována ženám v této situaci v zahraničí? Jaké mají ženy možnosti u nás? Co obnáší spontánní potrat? Jak ženy podpořit v této náročné situaci ztráty dítěte? Jakou péči žena potřebuje po potratu? Jak napomoci jejímu tělu i duši vyrovnat se se ztrátou a přijmout a uzavřít tuto životní zkušenost? Jak můžeme ženu připravit a provázet dalším těhotenstvím po ztrátě? S těmito tématy seznámí jednodenní odborný seminář pro porodní asistentky, lékaře, fyzioterapeuty, duly, psychology.

Akreditovaný kurz: Komplikované truchlení – jak mu předcházet a jak jej rozpoznat?

Kurz s osobní účastí určený odborníkům, kteří se ve své profesi setkávají s pozůstalými a vedou s nimi podpůrné či terapeutické rozhovory. Kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin je akreditován MPSV (č. A2020/0652-SP/PC/VP).

14.Celostátní konference paliativní medicíny 15.-16.9.2023

O podrobnějších informacích a možnosti registrace Vás budeme včas informovat.

Resuscitace novorozence

Kurz je zaměřen jak na teorii, tak na procvičení jednotlivých technik nezbytných pro kvalitní první pomoc novorozenci se známkami poruchy poporodní adaptace. Kromě osvojení dovedností zahrnutých v nejnovějším guidelinu se kurz bude věnovat i psychologickému pozadí této krizové situace – nácviku komunikace s rodiči dítěte a nácviku komunikace se záchrannou službou (v případě resuscitace v terénu). Vyzkoušet si jednotlivé role, dostat se do stresové situace už v rámci nácviku, to vše je důležité pro předpoklad dobrého zvládnutí resuscitace v praxi. Kurz je určen pouze pro zdravotníky.

Akreditovaný kurz: Komplikované truchlení – jak mu předcházet a jak jej rozpoznat?

Kurz s osobní účastí určený odborníkům, kteří se ve své profesi setkávají s pozůstalými a vedou s nimi podpůrné či terapeutické rozhovory. Kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin je akreditován MPSV (č. A2020/0652-SP/PC/VP).

Memoryboxy a jejich používání + Perinatální ztráta a komunikace

V tomto kurzu se účastníci seznámí se způsoby používání memoryboxu v jednotlivých situacích perinatální ztráty. Lektorky představí základní způsoby komunikace, vhodné načasování - co kdy nabízet a sdělovat a rozeberou přirozené reakce rodičů. Cílem kurzu je zvýšit znalosti a jistotu v poskytování péče na straně zdravotníka, který umí správně doprovodit a podpořit rodinu při perinatální ztrátě, aniž by zasahoval do kompetencí rodičů. V kurzu učastníci projdou typické situace a kazuistiky. Budou diskutovat o sebepéči, současném stavu, potřebách a možnostech na pracovištích a způsobech, jak perinatální paliativní péči poskytovat kvalitněji. Kurz je vhodný pro lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, dětské sestry, sociální pracovníky, psychology, nemocniční kaplany a duly.