Alex Mancini, Sabita Uthaya, Christina Beardsley, Daniel Wood, Neena Modi – Praktická doporučení pro organizaci paliativní péče na novorozeneckých odděleních

Typ: Brožura
Autor: Alex Mancini, Sabita Uthaya, Christina Beardsley, Daniel Wood, Neena Modi
Datum vydání: 2014
Odkaz ke stažení
Odkaz: http://cspm_neonatologicka_doporuceni_paliativni_pece.pdf
Odkaz ke stažení
Cílová skupina: rodiče
Jazyk: čeština
Klíčová slova