Centrum provázení v porodnici – okamžitá podpora rodinám po narození dítěte se závažnou diagnózou

Typ: Videozáznamy
Autor: Cesta domů
Datum vydání: 2022
Cílová skupina: pomáhající profese, zdravotníci, široká veřejnost
Jazyk: čeština
Anotace: Záznam webináře z 17. 2. 2022

Webinář představuje pracovnice Centra provázení ze dvou pražských porodnic a jejich nabídku podpory rodičům po narození dítěte se závažnou diagnózou. V prezentacích a kazuistikách se dozvíte, co rodiče mohou od služby Centra provázení dostat, když zjistí, že jejich miminko má natolik závažné zdravotní komplikace, že musí být převezeno na jednotku intenzivní péče a prognóza jeho života je nejistá.

Mgr. Věra Vodičková na 1. lékařské fakultě UK vystudovala obor nutriční specialista a jako výživový terapeut a koordinátor paliativní péče pracovala v domově pro seniory Sue Ryder. Nyní působí jako poradenská pracovnice v Centru provázení na Gynekologicko–porodnické klinice VFN v Praze, kde rodinám poskytuje komplexní psychosociální podporu v obtížné životní situaci (předčasný porod, sdělení závažné diagnózy, traumatizující událost apod.).

Mgr. Tereza "Tea" Vísnerová vystudovala psychologii a speciální pedagogiku a od začátku své profesní kariéry pracuje s rodinami dětí se zdravotními komplikacemi. Pracovala jako terénní poradkyně rané péče a krizová interventka na krizové lince. V současnosti provází rodiny dětí hospitalizovaných na neonatologické jednotce intenzivní péče v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí. Nabízí krizovou intervenci a psychosociální podporu přímo v nemocnici ihned po zjištění závažné zprávy.

Klíčová slova
Odkaz na zdroj v databázi knih: https://www.youtube.com/watch?v=zWU3mw48gIA