Daniela Vodáčková – Krizová intervence: Krize v životě člověka. Formy krizové pomoci a služeb

Autor: Daniela Vodáčková
Datum vydání: 2012
ISBN: 978-80-262-0212-7
Cílová skupina: pomáhající profese
Jazyk: čeština
Anotace: Lidem, kteří řeší naléhavou krizovou situaci, je dnes k dispozici řada různých zařízení, poskytujících krizovou pomoc, v nichž působí profesionálové i dobrovolníci. Publikace širokého autorského kolektivu shrnuje současný stav oboru, který je východiskem jejich práce, a popisuje základní postupy krizové intervence v nejrůznějších situacích. Úvodní část knihy charakterizuje společné znaky životních situací, v nichž lidé vyhledávají krizovou pomoc, a ukazuje možnosti odborné pomoci v krizi. Podává přehled pracovišť krizové intervence u nás i v zahraničí. Podrobně jsou rozebrána teoretická východiska i jednotlivé kroky různých forem a technik krizové intervence - tváří v tvář (s jednotlivcem, párem, skupinou), telefonická pomoc, mobilní služby (výjezd, práce v terénu) i krizová intervence při katastrofách. Ve speciální části autoři probírají hlavní typy krizových situací: krize spojené s jednotlivými fázemi lidského života (krizová intervence u dětí, dospívajících a jejich rodin, krizové situace u žen a mužů, v seniorském věku, krize spojené s partnerstvím, manželstvím a sexualitou), psychospirituální krize, krize spojené s duševními poruchami (klienti s poruchou osobnosti, s drogovou závislostí, týraní a zneužívaní klienti, problematika sebevražd). Závěr knihy se věnuje sociálně-právním aspektům krizové intervence.
Klíčová slova
Odkaz na zdroj v databázi knih: https://raks.mlp.cz/library/cestydomu/detail/333147?search=c843e04d-f5d7-4a5d-9be8-52560c9e290b&si=2