Donald Kalsched – Vnitřní svět traumatu

Typ: Kniha
Autor: Donald Kalsched
Datum vydání: 2011
ISBN: 978-80-7367-877-7
Cílová skupina: pomáhající profese
Jazyk: čeština
Anotace: V knize se autor zabývá obrazy, jež se často objevují ve snech a fantaziích lidí, kteří prošli traumatickými životními okolnostmi. Poukazuje na skutečnost, že právě obrazy, které měly zprvu ochranný charakter, se mohou stát destruktivními a přispívat k prohlubování traumatu postižené osoby. Autor pracuje s bohatým klinickým materiálem, věnuje zvláštní pozornost problémům závislosti, psychosomatických poruch a disociace a přístupu k nim. Spojuje jungovské pojetí traumatu se současnou teorií objektních vztahů a teorií disociace. Ukazuje rovněž, jak porozumění univerzální řeči snů, mýtů a pohádek může osvětlit přístup k pacientům s traumatickými životními zkušenostmi a dát nové podněty k práci s nimi.
Klíčová slova
Odkaz na zdroj v databázi knih: https://www.databazeknih.cz/knihy/vnitrni-svet-traumatu-77919