Důstojnost v medicíně

Typ: Kniha
Autor: Ptáček Radek, Bartůněk Petr
Datum vydání: 2022
ISBN: 978-80-271-3411-3
Cílová skupina: pomáhající profese, zdravotníci, široká veřejnost
Počet stran: 400
Jazyk: čeština
Anotace: Jedenáctá kniha z řady publikací České lékařské komory editorů prof. Radka Ptáčka a doc. Petra Bartůňka, které se věnují etickým a psychologickým aspektům současné medicíny. Publikace jsou volně spojeny s každoročními konferencemi ČLK na stejná témata.

Tato kniha se zaměřuje na pojetí důstojnosti z pohledu různých lékařských i nelékařských odborností. Na napsání celkem 38 kapitol se podílelo 43 odborníků z řad psychologů, teologů, medicínských etiků, právníků a zástupců vybraných lékařských oborů, například psychiatrie, onkologie, oftalmologie, porodnictví a neonatologie, neurologie, urgentní medicíny, praktického a preventivního lékařství či paliativní medicíny. Kapitoly jsou rozděleny do tří okruhů, a to na teoretická témata uvádějící do problematiky, klinická témata a speciální témata.

Kniha je vhodná nejen pro lékaře a mediky, ale i pro odborníky z příbuzných oborů a laiky, kteří se o problematiku důstojnosti v medicíně zajímají.

Publikace byly již několikrát oceněny odbornou veřejností.


Klíčová slova
Odkaz na zdroj v databázi knih: https://www.grada.cz/dustojnost-v-medicine-12696/?utm_source=Centrum+paliativn%C3%AD+p%C3%A9%C4%8De&utm_campaign=e16f9599cf-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_27_09_22_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0c60ab6285-e16f9599cf-619710497