Elisabeth Kübler-Rossová – O dětech a smrti

Typ: Kniha
Autor: Elisabeth Kübler-Rossová
Datum vydání: 2003
ISBN: 80-903086-1-9
Cílová skupina: rodiče, pomáhající profese
Jazyk: čeština
Anotace: Kniha O dětech a smrti (ve Spojených státech poprvé vyšla v roce 1983) je autorčinou první publikací zaměřenou výhradně na děti; Elisabeth Kübler-Rossová ji napsala po deseti letech práce s umírajícími dětmi. Kniha je určena nejen těm, kdo se s umíráním u dětí setkávají v rámci svého povolání (zdravotníci, psychologové, příslušníci nejrůznějších pomáhajících profesí), ale tentokrát ve značné míře i lidem, které smrt dítěte někdy zasáhla v jejich osobním životě: rodičům, sourozencům, příbuzným, blízkým přátelům... - a těm všem chce nabídnout útěchu a naději.
Klíčová slova
Odkaz na zdroj v databázi knih: https://www.databazeknih.cz/knihy/o-detech-a-smrti-111934