Erving Goffman – Stigma

Typ: Kniha
Autor: Erving Goffman
Datum vydání: 2003
ISBN: 80-86429-21-0
Cílová skupina: rodiče, pomáhající profese, okolí rodičů, zdravotníci
Jazyk: čeština
Anotace: Stigma je neobvyklou exkurzí do situace osob neschopných přizpůsobit se měřítkům, jež společnost nazývá "normálními". S použitím velkého množství citací z autobiografií a případových studií analyzuje Erving Goffman pocity, které mají stigmatizovaní o sobě samých a svých vztazích k "nám normálním". A vysvětluje, jaké strategie stigmatizovaní používají v nerovném střetu s neochotou ostatních je přijmout. Víc lidí, než si myslíme, nejen lidé tělesně postižení, bývalí pacienti psychiatrických léčeben, narkomani, prostitutky či lidé prostě jen oškliví, je neustále nuceno žít se svými vratkými sociálními identitami - vratkými proto, že jejich obraz o sobě samých je denně konfrontován s mnohdy až urážlivou představou, kterou o nich mají ostatní. Goffman zkoumá alternativy, mezi nimiž stigmatizovaní volí: ukázat svou vadu či nikoli, říci či neříci, lhát či nelhat, v každém případě komu, jak, kdy a kde. Tím souvisí jeho Stigma s ostatními klíčovými pracemi nesenými týmž tématem - jak se ukazovat světu, aby nás svět přijal.
Klíčová slova
Odkaz na zdroj v databázi knih: https://www.databazeknih.cz/knihy/stigma-poznamky-o-zpusobech-zvladani-narusene-identity-88122