Erving Goffman – Všichni hrajeme divadlo (Sebeprezentace v každodenním životě)

Typ: Kniha
Autor: Erving Goffman
Datum vydání: 2018
ISBN: 978-80-262-1342-0
Cílová skupina: rodiče, pomáhající profese, okolí rodičů, zdravotníci
Jazyk: čeština
Anotace: Jedná se o Goffmanovo klasické dílo na pomezí sociologie a psychologie, v němž autor téměř beletristickým způsobem popisuje základní myšlenky své dramaturgické sociologie (či dramaturgické sociální psychologie). Na základě Shakespearovy metafory „všichni hrajeme divadlo“ popisuje lidské interakce pomocí divadelní terminologie (představení, herec, role, scénář, obecenstvo, přední region, který u něj znamená jeviště, či zadní region ve významu zákulisí). Podle Goffmana často utváříme vlastní chování bez ohledu na to, co prožíváme, takže se ve své roli snažíme vytvářet určitý dojem podle určitého scénáře (např. lékař užívá prostředky pro to, aby na své pacienty působil důvěryhodně). Na svou roli se připravujeme, abychom ji pro své obecenstvo sehráli co nejpřesvědčivěji, přičemž naše chování v roli a mimo roli se může značně lišit. K mnohým rolím potřebujeme další jedince, kteří s námi sdílejí řadu informací, jež obecenstvo nemá. Kniha je založena na detailním výzkumu a pozorování společenských zvyků v řadě životních oblastí.
Klíčová slova
Odkaz na zdroj v databázi knih: https://www.databazeknih.cz/knihy/vsichni-hrajeme-divadlo-sebeprezentace-v-kazdodennim-zivote-82938