Etická dilemata a výzvy v perinatální paliativní péči

Typ: Videozáznamy
Autor: Cesta domů
Datum vydání: 2021
Cílová skupina: pomáhající profese, zdravotníci
Jazyk: čeština
Anotace: Záznam webináře z 25.1.2021

Webinář pro zdravotníky, sociální pracovníky i psychoterapeuty o etických dilematech a výzvách v péči o ještě nenarozené děti či novorozence s předpokládanou krátkou životní prognózou.
Záměrem je podívat se více z blízka na situace, kdy je rodičům doporučeno ukončit těhotenství ze zdravotních důvodů nebo limitovat intenzivní péči a poskytovat perinatální paliativní péči.

Seminář vede etik docent MUDr. Jiří Šimek, CSc.
Odkaz na zdroj v databázi knih: https://www.youtube.com/watch?v=EN5ele0BnFU