Etické poradenství – indikace, efektivita, metoda, implementace

Typ: Videozáznamy
Autor: Centrum paliativní péče
Datum vydání: 2020
Odkaz: https://vimeo.com/402231228
Cílová skupina: pomáhající profese, zdravotníci
Jazyk: čeština
Anotace: Záznam webináře z 30.3.2020

Lektor: MUDr. Jaromír Matějek, PhD., ThD., vedoucí Týmu pro etické poradenství FN Královské Vinohrady.
Zakladatel etického poradenství v České republice. Získal nejvyšší německou kvalifikaci v oblasti etického poradenství Ethikberater / Koordinator / Trainer für Ethikberatung im Gesundheitswesen (AEM), vedoucí Týmu pro etické poradenství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, předseda Sekce pro etiku v paliativní péči, člen Etické komise Ministerstva zdravotnictví ČR, odborný asistent Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Etické poradenství je určeno k řešení etických nejasností souvisejících s péčí o konkrétní pacienty.

Přednáška s následnou diskusí seznámí s nejdůležitějšími aspekty (indikace, efektivita, metoda) využívání etického poradenství a v druhé rovině pak i jeho zavádění do zdravotní organizace (implementace). Cílem je poskytnout posluchačům solidní základ a rychlý vhled do využívání etického poradenství na jejich pracovišti.

Odkaz na zdroj v databázi knih: https://paliativnicentrum.cz/webinare/eticke-poradenstvi-indikace-efektivita-metoda-implementace