Etické poradenství – indikace, efektivita, metoda, implementace

Typ: Videozáznamy
Autor: MUDr. Jaromír Matějek, PhD., ThD.
Datum vydání: 2020
Odkaz: https://vimeo.com/402231228
Cílová skupina: pomáhající profese, zdravotníci
Jazyk: čeština
Anotace: Etické poradenství je určeno k řešení etických nejasností souvisejících s péčí o konkrétní pacienty.

Přednáška s následnou diskusí seznámí s nejdůležitějšími aspekty (indikace, efektivita, metoda) využívání etického poradenství a v druhé rovině pak i jeho zavádění do zdravotní organizace (implementace). Cílem je poskytnout posluchačům solidní základ a rychlý vhled do využívání etického poradenství na jejich pracovišti.

Více o přednášce: https://paliativnicentrum.cz/webinare/eticke-poradenstvi-indikace-efektivita-metoda-implementace