Experiences of fathers of children with a life-limiting condition: a systematic review and qualitative synthesis

Autor: Victoria Fisher, Lorna Fraser, Johanna Taylor
Datum vydání: 2021
Odkaz ke stažení
Odkaz ke stažení
Cílová skupina: pomáhající profese, zdravotníci
Počet stran: 12
Jazyk: angličtina
Anotace: Zkušenosti otců dětí s život limitujícím stavem: V časopise BMJ Supportive & Palliative Care vyšla přehledová studie třiceti článků, které zjišťovaly u téměř šesti set otců nevyléčitelně nemocných dětí, jak touto zkušeností procházejí. Impulsem pro provedení studie byl fakt, že většina publikované literatury o potřebách rodičů těchto dětských pacientů je zaměřena na matky; zkušenosti otců jsou zastoupené daleko méně. Studie dochází mimo jiné k závěru, že otcové si nejsou jisti tím, co vlastně má být jejich rolí v těchto situacích a mají často potíže najít si vztah důvěry k personálu, který větší podíl své pozornosti a podpory směřuje na matky.

ABSTRACT Background Children with a life-limiting condition often require extensive and complex care, much of which is provided by their parents at home. There is a growing body of research that aims to understand the experiences of these parents, but the majority of this research is from mothers’ perspectives, meaning that fathers’ experiences are not well understood.

Klíčová slova
Odkaz na zdroj v databázi knih: https://spcare.bmj.com/content/bmjspcare/13/1/15.full.pdf