Expert talks: Adam Rapoport – Výzvy v péči o vážně nemocné děti

Typ: Videozáznamy
Autor: Nadace rodiny Vlčkových
Datum vydání: 2023
Cílová skupina: rodiče, zdravotníci, široká veřejnost
Jazyk: čeština
Anotace: Nadace rodiny Vlčkových uvádí první z řady přednášek pod názvem Expert Talks, v nichž profesionálové s mezinárodním renomé přednášejí o tématech z oblasti dětské paliativní péče. Přednášky jsou určené nejen profesionálům z oboru, ale také rodičům a dalším zájemcům. První z nich, zaznamenaná na tomto videu, se konala v březnu 2023 v pražském Operu. Kanadský profesor a doktor Adam Rapoport sdílel své mnohaleté zkušenosti s komunikací těžkého tématu dětem. Popsal, jak s nimi mluvit o nemoci a smrti, která se týká příbuzného, kamaráda nebo dítěte samotného. Adam vysvětloval, jak dítě zahrnout do konverzace a jakým způsobem si děti mohou vykládat situaci v nemocnici nebo doma, pokud s nimi o tak důležitých věcech nemluvíme. Uvádí celou řadu příkladů z praxe a také jak takto těžká témata uchopit.

Klíčová slova
Odkaz na zdroj v databázi knih: https://www.youtube.com/watch?v=KeHB8WF1pik