Ingrid Riedel – Když se matky a dcery navzájem hledají

Typ: Kniha
Autor: Ingrid Riedel
Datum vydání: 2011
ISBN: 978-8087171-24-0
Cílová skupina: pomáhající profese, zdravotníci
Jazyk: čeština
Anotace: Vztahy matek a dcer jsou utvářeny intenzivními city, které trvají po celý život. Ingrid Riedelová se v této knize zabývá dramatickou situací odloučení dcery od matky, k němuž dochází z důvodu odchodu dcery z rodičovského domu kvůli muži nebo povolání. Autorka nachází odraz této bolestivé situace v antickém mýtu o bohyni plodnosti a obilí Démétře a její dceři Persefoně, která byla unesena bohem podsvětí. Mýtus vypráví o hlubokém zármutku bohyně, jejíž hněv nechá hynout celou zemi a nakonec přinutí nejvyššího mužského boha Dia ke kompromisu - Persefoné bude nadále žít část roku se svým manželem a část roku se svou matkou. Ingrid Riedelová zúčastněně popisuje nejhlubší zoufalství opuštěné matky, ukazuje však také, že k opětovnému shledání dcery s matkou může dojít, a to na nové úrovni - tato skutečnost byla po staletí oslavována v průběhu eleusínských mystérií
Klíčová slova
Odkaz na zdroj v databázi knih: https://www.databazeknih.cz/knihy/kdyz-se-matky-a-dcery-navzajem-hledaji-341949