Irena Sobotková, Drahomír Ševčík, Naděžda Špatenková, Kateřina Ivanová, Dana Sýkorová, Anna Schneiderová, Petra Langerová (Jakešová), Pavel Veselský – Krizová intervence pro praxi

Typ: Kniha
Autor: Irena Sobotková, Drahomír Ševčík, Naděžda Špatenková, Kateřina Ivanová, Dana Sýkorová, Anna Schneiderová, Petra Langerová (Jakešová), Pavel Veselský
Datum vydání: 2011
ISBN: 978-80-247-2624-3
Cílová skupina: pomáhající profese
Jazyk: čeština
Anotace: Základy krizové intervence, která v sobě integruje různé formy pomoci, jejichž cílem je obnova psychické rovnováhy jedince postiženého kritickou životní situací, událostí. Krizová intervence je praktická okamžitá pomoc klientovi v krizové životní situaci zahrnující psychologickou, lékařskou, sociální a právní pomoc. Kniha je vyčerpávajícím průvodcem činnostmi a aktivitami, které pomáhají lidem, kteří utrpěli vztahovou, materiální či psychickou ztrátu, nebo byli vystaveni násilí (rodinné, sexuální násilí). Text je doplněn jednotlivými příběhy z praxe autorů. Publikace je určena pracovníkům v pomáhajících profesích.
Klíčová slova
Odkaz na zdroj v databázi knih: https://www.databazeknih.cz/knihy/krizova-intervence-pro-praxi-198481