Ivana Karásková, Miloš Velemínský – …takový je život : povídání s průkopníkem neonatologické péče Milošem Velemínským

Typ: Kniha
Autor: Ivana Karásková, Miloš Velemínský
Datum vydání: 2018
ISBN: 978-80-7553-561-0
Jazyk: čeština
Anotace: Druhý otec tisíců Jihočechů – toto lichotivé označení získal profesor Miloš Velemínský ve svém rodném kraji. Mnohokrát prokázal, že je nejen erudovaným pediatrem, ale především lékařem s citlivou duší. V této publikaci to výmluvně dokládají i příběhy, které nashromáždil během své dlouhé praxe. Každý z nich uvozuje téma následného rozhovoru. Mnohdy jde o skličující historky, jejichž protagonisté se potýkají s nevýslovně těžkými okolnostmi. Zároveň však podávají svědectví o neobyčejné rodičovské obětavosti a vůli. Profesor Velemínský patří k průkopníkům neonatologické péče v České republice. Své pacienty a jejich rodiče vždy považoval za rovnocenné partnery ve společném boji s nemocí. Neduhy těla chápe v širším kontextu rodinného prostředí. Nikdy se nezajímal jen o zdraví svých malých pacientů, je vnímavý i k jejich osudu.
Klíčová slova
Odkaz na zdroj v databázi knih: https://raks.mlp.cz/library/cestydomu/detail/440879?search=4a6adb70-6648-4c59-a35b-6d6017c0bf30&si=23