Karel Hájek – Práce s emocemi pro pomáhající profese

Autor: Karel Hájek
Datum vydání: 2007
ISBN: 978-80-7367-346-8
Cílová skupina: pomáhající profese
Jazyk: čeština
Anotace: Pracovníci pomáhajících profesí se téměř neustále setkávají s lidmi, kteří je seznamují se svými problémy a trápeními. Ke svým klientům mohou mít různý emoční vztah, mohou je obdivovat, litovat, mohou se na ně zlobit, mohou jim být lhostejní. Emoce týkající se klientů by pracovníci pomáhajících profesí neměli potlačovat, ale měli by se je snažit rozpoznat a porozumět jim. Pokud dobře porozumíme vlastnímu prožívání, začínáme být citliví i na prožívání druhých a dokážeme jim lépe pomoci. První část knihy se věnuje tělesně zakotvenému prožívání emocí, druhá část objasňuje vedení emočně podpůrného rozhovoru. V knize je množství praktických cvičení, kazuistiky a ukázky rozhovorů.
Klíčová slova
Odkaz na zdroj v databázi knih: https://www.databazeknih.cz/knihy/prace-s-emocemi-pro-pomahajici-profese-114049