Kateřina Ratislavová – Psychosociální péče o ženy po perinatální ztrátě : doporučené intervence porodních asistentek

Typ: Brožura
Autor: Kateřina Ratislavová
Datum vydání: 2014
ISBN: 978-80-260-7134-1
Cílová skupina: pomáhající profese
Počet stran: 200
Jazyk: čeština
Anotace: Autorka se zde stručně a přehledně zaměřuje na práci porodní asistentky v péči o rodinu od stanovení diagnózy, během porodu i v průběhu hospitalizace po perinatální ztrátě. Zmiňuje důležitost rozloučení se s mrtvým miminkem a o informacích, které by rodiče měli dostat před propuštěním do domácího prostředí. Součástí brožurky je i kapitola věnovaná sebepéči a dalšímu vzdělávání porodních asistentek. Brožuru vydala Dlouhá cesta.
Klíčová slova
Štítky: doporucujeme
Odkaz na zdroj v databázi knih: http://www.dlouhacesta.cz