Komunikace v dětské paliativní péči

Typ: Videozáznamy
Autor: Cesta domů
Datum vydání: 2021
Cílová skupina: pomáhající profese, zdravotníci
Jazyk: čeština
Anotace: Záznam webináře z 17.5.2021

Webinář se soustředí zejména na komunikaci s rodiči dětí se závažnými život limitujícími onemocněními. Ukazuje, jak je možné vést rozhovor o závažné diagnóze, o cílech léčby a plánu péče (advanced care plan), o nejisté či nepříznivé prognóze, ale i o umírání a smrti. Posluchačům nabízí srozumitelný a přehledný „návod“, jak takovou komunikaci vést, jaké metody a postupy využít, aby rodiče nemocných dětí dostali potřebné informace citlivou a srozumitelnou formou, a mohli se tak spolupodílet na rozhodování a tvorbě plánu péče pro jejich nemocné dítě.

Přednášející: MUDr. Mahulena Exnerová, primářka dětského oddělení a DIOP nemocnice v Hořovicích a externí lékařka Cesty domů, a MUDr. Jan Hálek, neonatolog FN Olomouc a lékař mobilního hospice Nejste sami.


Odkaz na zdroj v databázi knih: https://youtu.be/R4Y6QpN_WOA?list=PLCcmgyhu4MWIUyVg0Tq7TUwjqLtY9wZaa