Komunikační karty

Autor: Lenka Novotná - Dítě v srdci
Datum vydání: 2022
Cílová skupina: pomáhající profese, okolí rodičů, zdravotníci, široká veřejnost
Jazyk: čeština
Anotace: Komunikační karty mohou sloužit jako návod pro to, co říkat nebo neříkat rodičům, kterým zemřelo miminko.

Karty vychází ze zkušeností rodin a z reakcí, se kterými se rodiny setkaly. Karty nabízí jednoduché, srozumitelné, jasné a nenásilné formulace, které mohou být využity pro komunikaci s rodinou v náročné životní situaci.

Radí, co nabídnout a jak pomoci. Umožňují provázejícímu stát se oporou, nezraňovat a nenásobit stresovou zátěž.

Autorkou komunikačních karet je Lenka Novotná, dula a poradkyně pro pozůstalé.

Karty vypracovala na základě své praxe v komunikaci s rodinami po úmrtí miminka a ve spolupráci s krizovými interventkami organizace Dítě v srdci.
Klíčová slova
Štítky: doporucujeme
Odkaz na zdroj v databázi knih: https://ditevsrdci.cz/cz/komunikacni-karty