Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny

Typ: Brožura
Autor: Institut Pallium z.ú.
Datum vydání: 2022
Cílová skupina: pomáhající profese, zdravotníci
Počet stran: 48
Jazyk: čeština
Anotace: Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny detailně popisuje, jak dítě a rodinu s paliativními potřebami identifkovat, jak nastavit plán péče a jak zajistit péči v domácím prostředí, péči v závěru života i pozůstalostní péči.

Koncepce má své vlastní webové stránky https://www.koncepce.info/, které přehledně ukazují její dílčí cíle a jak práce na jejich plnění postupuje.

Klíčová slova
Odkaz na zdroj v databázi knih: https://www.koncepce.info/wp-content/uploads/2023/05/Koncepce-pece-o-deti-se-zavaznou-diagnozou.pdf