Konsensuální doporučení pro péči o pacienty v terminálním stavu v podmínkách urgentní medicíny

Typ: Ebook
Autor: Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP a Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP
Datum vydání: 2022
Odkaz ke stažení
Odkaz ke stažení
Cílová skupina: pomáhající profese, zdravotníci
Počet stran: 8
Jazyk: čeština
Anotace: Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP a Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP vydaly společné doporučení k péči o pacienty v terminálním stavu v podmínkách urgentní medicíny.

Je to první dokument, který definuje základní rámec péče lege artis v tomto kontextu a stojí za přečtení i pokud zrovna nepracujete na urgentu ani na záchrance, protože například podporuje různé podoby spolupráce těchto pracovišť s poskytovateli paliativní péče v regionu a může posloužit jako vhodný moment navázání spolupráce i ve vaší organizaci.

Doporučení vzniklo jako důležitý výstup společného projektu Centra paliativní péče, z. ú. a ZZS HMP Paliativní péče v prostředí zdravotnické záchranné služby a definuje dobrou praxi péče o paliativně relevantní pacienty v prostředí zdravotnických záchranných služeb a urgentních příjmů v nemocnicích.

Klíčová slova
Odkaz na zdroj v databázi knih: https://www.paliativnimedicina.cz/konsensualni-doporuceni-pro-peci-o-pacienty-v-terminalnim-stavu-v-podminkach-urgentni-mediciny/?utm_source=Centrum+paliativn%C3%AD+p%C3%A9%C4%8De&utm_campaign=e36fb2604e-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_27_09_22_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0c60ab6285-e36fb2604e-619710497