Life, Love and Loss

Typ: Podcast
Autor: The Royal Children's Hospital Melbourne
Cílová skupina: rodiče, pomáhající profese, okolí rodičů, zdravotníci, široká veřejnost
Jazyk: angličtina
Anotace: Jaká je zkušenost pozůstalých rodičů, kteří pečovali o dítě s vážnou diagnózou a které následně zemřelo? Na tyto otázky hledá odpověď australský podcast s rodiči, kteří pečují nebo pečovali o děti s život limitujícím onemocněním. Podcast se věnuje tématům jako je paliativní péče, zkušenost otce nebo sourozenců, spiritualita i jak žít dál po úmrtí dítěte.

A podcast for families caring for a child who is dying
This podcast series focuses on the experience of parents of children who have died or are likely to have a short life. Despite advances in health care, children and young people still sadly die from a range of life limiting conditions. The parents in this series have been supported by palliative care teams to face multiple challenges in caring for their children. These parents bravely share the love and beauty of their children and the joy and sadness of their individual experiences. They hope their voices can support, inform, and better prepare other families who may need to face similar challenges.


Klíčová slova
Odkaz na zdroj v databázi knih: https://www.rch.org.au/podcasts/Life,_Love_and_Loss/?utm_source=Centrum+paliativn%C3%AD+p%C3%A9%C4%8De&utm_campaign=c5490b67c4-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_27_09_22_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0c60ab6285-c5490b67c4-619710497