Malý průvodce pro přátele a blízké okolí rodičů, kterým zemřelo dítě

Typ: Brožura
Autor: Martina Hráská
Datum vydání: 2016
Odkaz ke stažení
Odkaz ke stažení
Cílová skupina: okolí rodičů, široká veřejnost
Počet stran: 20
Jazyk: čeština
Anotace: Je malým průvodcem, jak je možné rodičům pomoci v praktických věcech a v komunikaci s okolím. A zároveň, jak je možné podpořit ostatní skupiny osob, které se s rodiči dostávají do kontaktu v prvních měsících po události. Je uspořádána formou rozhovoru, založeném na nejčastějších otázkách, které do Dlouhé cesty od přátel rodičů přicházejí. Rozhovor je v první řadě nasměrován na pomoc „ženy ženě a její rodině“, protože ženy bývají častěji iniciátorkami „první pomoci“ a také nás mnohem častěji kontaktují než muži. Téměř všechny odpovědi však mohou být návodem i pro muže.
Klíčová slova