Martina Venglářová – Supervize v ošetřovatelské praxi

Typ: Kniha
Autor: Martina Venglářová
Datum vydání: 2013
ISBN: 9788024740829
Cílová skupina: pomáhající profese
Jazyk: čeština
Anotace: Ojedinělá publikace, která zpracovává tematiku supervize v práci sestry a nelékařských pracovníků. Seznamuje čtenáře s důvody supervize v práci sester a lékařů i s jejími cíli, popisuje průběh, metody i různé modely supervize. Doplněny jsou i kapitoly o manažerské supervizi, koučování v ošetřovatelské praxi a o etice v práci supervizora. Publikace je doplněna kazuistikami, které vhodně doplňují teoretickou část. Autorka publikace se dlouhodobě a úspěšně zabývá problematikou psychologie, supervize a komunikace v práci sester.
Klíčová slova
Odkaz na zdroj v databázi knih: https://www.databazeknih.cz/knihy/supervize-v-osetrovatelske-praxi-177109