Nejste sami – Průvodce rodičů po ztrátě dítěte

Typ: Brožura
Autor: Martina Hráská, Ilona Špaňhelová
Datum vydání: 2020
Odkaz ke stažení
Odkaz ke stažení
Cílová skupina: rodiče, okolí rodičů
Počet stran: 34
Jazyk: čeština
Anotace: Cílem brožurky je podpořit rodiče, kteří prochází obdobím po ztrátě dítěte. Přibližuje, co všechno se s člověkem děje a jak tuto smutnou událost mohou prožívat ostatní členové rodiny a nejbližší okolí. Zároveň sdílí zkušenosti, co rodičům v tomto náročném
období může pomoci a kde tuto podporu lze najít – u sebe, u svých blízkých, mezi lidmi s podobnou životní zkušeností či u odborníků.
Brožurka přináší nejčastější odpovědi na otázky, se kterými se často autorky setkávají v rámci svých poradenství. Součástí brožurky je i popis věcných záležitostí, které je potřeba v souvislosti se ztrátou dítěte dříve či později vyřídit a situací, které mohou nastat a které je někdy nutné zvládnout. Brožurka je primárně určena rodičům, ale může být podporou i pro ostatní blízké.
Klíčová slova