Paliativní medicína pro praxi – třetí, přepracované a rozšířené vydání

Typ: Kniha
Autor: Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka et al.
Datum vydání: 2022
ISBN: 9788074926273
Cílová skupina: pomáhající profese, zdravotníci
Počet stran: 352
Jazyk: čeština
Anotace: Monografie Paliativní medicína pro praxi se již po prvním vydání v roce 2007 stala oblíbenou a nepostradatelnou základní učebnicí oboru. Po patnácti letech se pořadatelé rozhodli pro podstatně přepracované vydání třetí, aktualizované a s ohledem na potřeby oboru i rozšířené na téměř dvojnásobný rozsah. Obměnil se též autorský kolektiv a pořadatelé přizvali ke spolupráci odborníky z jiných fakult i z praxe.

Kniha přináší praktické návody k řešení nejčastějších tělesných a psychických projevů pokročilých stadií onkologických i neonkologických nemocí a další, na praxi orientované informace o komunikačních, etických, právních, psychosociálních a spirituálních aspektech paliativní péče. Je určena všem zdravotníkům, kteří ve své praxi přicházejí s nevyléčitelně nemocnými do kontaktu.

Klíčová slova