Paliativní medicína pro nemocniční lékaře: Kazuistiky z každodenní praxe

Typ: Kniha
Autor: Kate Aberger, David Wang
Datum vydání: 2023
ISBN: 978-80-88455-00-4
Cílová skupina: zdravotníci
Počet stran: 260
Jazyk: čeština
Anotace: Učebnice paliativní medicíny, která na pozadí kazuistik popisuje, jak může obvyklá péče o vážně nemocného pacienta získat nový rozměr ve chvíli, kdy se zapojí také paliativní přemýšlení a paliativní přístup založený na sdíleném rozhodování a postupech, které jsou v souladu s cíli pacienta.

Publikace je určena především lékařům, z jejichž každodenní zkušenosti na urgentních příjmech a nemocničních lůžkách vychází. Je rozdělena do 31 kapitol, z nichž každá je věnována jinému tématu (pacient onkologický / se srdečním selháním / s akutním neurologickým onemocněním / dětský pacient aj.), které následně rozpracovává na pozadí kazuistiky. Pacienta sleduje od chvíle zjištění závažné nemoci či od momentu významného zhoršení jeho zdravotního stavu.

Autoři jednotlivých kapitol nejprve popisují obvyklý přístup k péči o nemocného a posléze nabízejí odlišný postup - paliativní, více zaměřený na přání, preference, cíle a hodnoty nemocného a jeho nejbližších. Důraz je kladen na dobrou komunikaci, ale kniha se nevyhýbá ani farmakologickým postupům. Překlad z anglického originálu Palliative Skills for Frontline Clinicians MUDr. Irena Závadová.

Klíčová slova
Odkaz na zdroj v databázi knih: https://eshop.cestadomu.cz/paliativni-medicina-pro-nemocnicni-lekare--kazuistiky-z-kazdodenni-praxe-kate-aberger--david-wang/